Hausdorff uzay

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Topolojik uzaylarda
ayrılma belitleri
Kolmogorov sınıflandırması
T0 (Kolmogorov)
T1 (Fréchet)
T2 (Hausdorff)
T2½(Urysohn)
tamamen T2 (tamamen Hausdorff)
T3 (düzenli Hausdorff)
T(Tychonoff)
T4 (normal Hausdorff)
T5 (tamamen normal
 Hausdorff)
T6 (mükemmel normal
 Hausdorff)

Hausdorff uzay ya da T2 uzay ya da ayrılmış uzay, herhangi iki noktasının birbirinden ayrık komşuluklara sahip olduğu topolojik uzay. Bir topolojik uzayı geometrik sezgiye yakın duruma getiren ilk kabullerden biri Hausdorffluk koşuludur (ya da T2 koşulu). Örneğin bir Hausdorff uzayın her bir noktası, kapalı bir altuzaydır. Ayrıca bir Hausdorff uzayda her yakınsak dizinin, ağın ya da süzgecin yakınsadığı nokta tektir. Hausdorff koşulu, ilk olarak Alman matematikçi Felix Hausdorff tarafından önerilmiş ve onun adıyla anılır olmuştur.

Matematiksel tanım[değiştir | kaynağı değiştir]

X bir topolojik uzay olsun. Alınan herhangi iki noktası x1 ve x2 için iki açık komşuluk bulunabiliyorsa (U1 ve U2 olsun) ve bu komşuluklar birbirinden ayrıksa, yani U1U2 = ∅ ise, X uzayına Hausdorff denir. Herhangi nokta çifti için böyle ayrık komşulukları bulunabilme koşuluna Hausdorff (T2) koşulu ya da beliti denir. Bu koşul, bir topolojik uzay üzerine konulan ayrılma belitlerinden biridir.

Özellikler[değiştir | kaynağı değiştir]

Bir X Hausdorff uzayda sonlu sayıda noktadan oluşan kümeler kapalıdır. Aslında bunun için X'in [[T1 uzay]] olması yeterlidir.

Bir x noktasının X 'in bir A altkümesinin limit noktası olması durumunda, x noktasının her komşuluğu A kümesinden sonsuz tane eleman içerir. Bunun tersi ise X 'in Hausdorff olduğuna bakmaksızın her durumda doğrudur.

X 'te tüm tıkız altuzaylar kapalıdır.

Bir Hausdorff uzayın her bir altuzayı da Hausdorff'tur. İki Hausdorff uzayın (kartezyen) çarpım uzayı Hausdorff'tur.

Bir X topolojik uzayının Hausdorff olmasıyla şu durumlar birbirine denktir:

  • X 'te dizilerin (ve ağların ve süzgeçlerin) limitleri (varsa) tektir.
  • X 'te her bir nokta, kendisini içeren tüm kapalı kümelerin kesişimidir.