Genç Cato

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Louvre Müzesi'de bulunan Genç Cato heykeli. Heykel, Plato'nun Phaedo isimli eserini okurken, kalkıştığı intiharı gösterir. Heykelin yapımına, Jean-Baptiste Roman tarafından başlanmış ve François Rude tarafından bitirilmiştir.

Marcus Porcius Catō Uticensis (MÖ 95–MÖ 46), büyük dedesi politikacı ve devlet sözcüsü Yaşlı Cato ile isim benzerliğinden dolayı Genç Cato (Cato Minor) olarak bilinir. Roma Cumhuriyeti'nin son dönemlerinde yaşamış olan Romalı politikacı ve devlet adamı Cato, aynı zamanda efsanevi inatçılığı ve bildiğinden şaşmaz kişiliği ile hatırlanır. Döneminde oldukça yaygın olan rüşvetle mücadele etmesi, ahlaki dürüstlüğü ve özellikle Jül Sezar ile olan uzun mücadelesi ile tanınır.

Cato (Kato) MÖ 95 yılında Marcus Porcius Cato ve onun karısı Livia Drusa'nın oğlu olarak Roma'da dünyaya geldi. Ebeveynini erken yaşlarda kaybeden Cato dayısı Marcus Livius Drusus'un evine taşındı. Drusus, Cato daha 4 yaşındayken öldürüldü.

Stoacılık ile ilgili en çok bilinen kişilerden biridir. Politika hayatına 28 yaşında başlamış, o yaşlarda profesyonel ordu başına geçmiştir. Ordudan ayrıldığında askerlerinin arkasından ağladığı söylenir. Stoacılık görüşlerini sadece konuşmamış, aynı zamanda hayatına da uygulayabilmiştir.

Ardından gelen mali işler görevinde ise çok başarılı olmuş, o şekilde de ünlenmiştir. Ancak düzelttiği kurum, kendisi gittikten sonra yine eski rüşvetçi, işbilmez davranışlarına devam etmiştir.

Cicero ile dosttur. Siyasi hayatları sırasında yolları ayrılmış olsa da birbirlerine saygılarını hep korumuşlardır. Cicero, Yaşlılık Üzerine adını verdiği eserde Cato'yu bir karakter olarak göstermiş ve onun ağzından konuşmuştur. Cicero'nun bu kadar yükselmesinin arkasında kendisinin de emeği çoktur. Aynı zamanda Cicero, Brütüs'ün de teşviğiyle Cato'nun biyografisini de yazmış ancak kitap bugünlere gelememiştir.

Jül Sezar ile yaptığı savaşı, Scipio'nun işbilmezliği nedeniyle kaybetmiştir. Akabinde, Platon'un Phaedo'sunu okuduktan sonra intihar etmiştir. Ölümünden sonra Caesar, Cato'nun adını kötülemek için çaba gösterse de bunu başaramamıştır.

Jül Sezar'ın ölümünde payı olan Brütüs aynı zamanda Cato'nun da damadıdır.