Fiziksel sabit

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Fizik sabitleri veya evrensel sabitler, evrenin her yerinde aynı olduğu varsayılan ve zaman boyunca değişmez olan sabitler. Sabit bir sayıdan ibaret olan matematik sabitlerinden farklı olarak fiziksel bir ölçü birimini içerirler. Aşağıda bazı fizik sabitleri verilmiştir

Büyüklük Değer
Astronomik birim 1.4959787066 × 1011 m
Atomik kütle birimi 1,660540 × 10−27 kg
Avogadro Sayısı 6,0221367 × 1023/(g x mol)
Bohr magnetonu 9,274015 × 10−24 J/T
Bohr yarıçapı 0,529177249 × 10−10 m
Boltzmann sabiti 1,380658 × 10−23 J/K
Compton dalgaboyu 2.42631058 × 10−12 m
Coulomb sabiti 8.987551787 × 109 N m2/C2
Döteron kütlesi 3.343586 × 10−27 kg
Elektron kütlesi 9,1093897 × 10−31 kg
Temel Elektron Yükü 1.60217733 × 10−19 J
Faraday sabiti 96485 C/mol
Gaz Sabiti 8,314510 J/ (K mol)
Kütleçekim sabiti 6.67259 × 10−11 N m2/kg2
Kritik Yoğunluk Değeri 5 × 10−30 g/cm3
Hidrojenin taban enerjisi -13,605698 eV
Josephson frekansı-voltaj oranı 4,8359767 × 1014 Hz/v
Manyetik akı Kuantası 2.06783461 × 10−15 Wb
Kondüktans Kuantası 7,748 091 × 10−5 S
Nötron kütlesi 1,6749286 × 10−27 kg
Nükleer magneton 5,0507866 × 10−27 J/T
Serbest uzayın manyetik geçirgenliği 4π × 10−7 N/A2
Serbest uzayın elektriksel geçirgenliği 8,854187817 × 10−12 C2/ (N m2)
Stefan–Boltzmann sabiti 5,670373 × 10−8 W m−2K−4
Standart Atmosfer basıncı 1,013 × 105 Pa
Planck sabiti 6,626075 × 10−34 J s
İndirgenmiş Planck sabiti 1,05457266 × 10−34 kg
Planck Kütlesi 2,17651 × 10−8 kg
Planck Sıcaklığı 1,416833 × 1032 K
Planck Zamanı 5,39106 × 10−44 s
Proton kütlesi 1,672623 × 10 −27 kg
Proton-elektron kütle oranı 1836,15
Rydberg sabiti 1,0973731534 × 107
Yerçekimi ivmesi 9,80665 m/s2
Vakumda ışık hızı 2,99792458 × 108 m/s
von Klitzing Sabiti 25812,807449 Ω
Wilhelm Wien Yerdeğiştirme Yasası Sabiti 2,8978 × 10−3 mK