Doğum haritası

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Astrolojide, her insanın doğduğu anda gökyüzünde yer alan gök cisimlerinin konumlarının, birbirleriyle yaptıkları açıların ve evlerin yer aldığı haritaya Doğum haritası adı verilir. Yıldız haritası ve Horoskop da denilir.

Burçların oluşumu[değiştir | kaynağı değiştir]

Doğum haritası Batı astrolojisinde ilkbahar Ekinoksunun başladığı nokta olan, sıfır derece Koç Burcu alınarak düzenlenmiştir. Buna bağlı olarak 360 Derecelik dairenin her burç için 30 Derece alınarak 12 ye bölünmesiyle 12 Burç buradan çıkartılmış olur. Çıkan bu 12 Burcun takımyıldızlarıyla bir alakası yoktur. Takımyıldızları Hint astrolojisinde kullanılır. Batı astrolojisiyle Vedik astroloji arasında günümüzde yaklaşık 23,5 derece kayma vardır. Bu kaymaya Ayanamsa denir.

Zodyak burçlar kuşağı[değiştir | kaynağı değiştir]

Zodyak Burç Grafikleri, 16cı Yüzyıl Avrupa ağaca işleme

Zodyak, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 18 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü bir gök kubbe kuşağıdır. Ekliptik, dünyamızdan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Güneş'in Yeryüzü çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesidir.

Ekliptik düzlemi, günümüzde, gök ekvatoruna göre yaklaşık 23,5 derece eğilimli durumdadır ve onu, adları ekinoks olan iki noktadan keser; ilkbahar ekinoksu ya ya da "Koç'un ilk noktası" (ilkbahar noktası) ve sonbahar ekinoksu.

Ekliptik üzerindeki yıllık dolanımı sırasında Güneş, günde yaklaşık bir derece ilerleyerek (yılda 360 Derece) Zodyak'ın 12 Burcundan geçer. Oysa çok iyi bilinmektedir ki Güneş'in Zodyak'ın 12 burcu çevresindeki görünür hareketini yaratan, gerçekte Dünya'nın Güneş çevresindeki dönüşüdür.

Şu halde, astrolojik Zodyak burcu, dünyadaki konumumuza göre Güneş'in mevsimlik durumunun belirtilmesidir.

Doğum haritasını oluşturan faktörler[değiştir | kaynağı değiştir]

Klasik doğum haritası şu bölümlerden oluşmaktadır.

 • 12 Burç
 • 12 Ev
 • 10 Gezegen
 • Gezegenlerin birbirleriyle oluşturdukları açılar.

Doğum Haritası Kişilik analizi yapılmasında kullanılır. İnsanların geleceği hep merak etmesinden dolayı günümüzde Fal amaçlı olarak da kullanılabilmektedir. Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet de Fal bakmak yasaklanmıştır.

Gezegenlerin anlamları[değiştir | kaynağı değiştir]

Doğum Haritasında her gezegenin bir anlamı vardır. Bunların kısa anlamlarını şöyle sıralayabiliriz.

 • Güneş Güneş: Güneş Ruh ve Özbenliği gösterir. Güneş sistemindeki Tek Yıldızdır. Güneş Bilinçlilik demektir. Güneş Anı yönetir. Yaradılışın başını ve özünü Dairenin içindeki Nokta sembolü gösterir.
 • Ay Ay: Nefis, İç güdü, Anne, Bilinçaltı, Bellek ile alakalıdır. Ay Dünyanın Tek uydusudur. Ay Bilinçaltını yönetir. Ayın sembolü Uydu alıcısı gibi Hilal sembolüdür. İçine almayı gösterir. Nasıl ki, Uydu anteni alır ve iletirse. Ay'da alır ve iletir. Ancak Ay'ın yüzleri değişir, Tıpkı Duygularımızın sabit kalmadığı gibi, her gün başka bir duygu halinde olmamız gibi. Ay bundan dolayı Astrolojide Duyguları ve bilinçaltını gösterir.

Çok Tanrılı dinlerde (paganizm) Dolunay için şölenler yapılırdı. Birçok Pagan (hem çok tanrılı dinden olan ve çok Tanrıya inanan ama tek tanrıya esas alan Din - Pagan bu dinin mensubu insan) Ayın dört Fazında özel merasim yapardı. Halen bu Dine inanan pek çok insan Dünyanın pek çok ülkesinde Yeni Ay'ı, Dolunay'ı ve diğer iki çeyreğini (yani ilk dörtte bir ve son dörtte bir - ilk çeyrek ve son çeyrek) kutlamakta, şölenler düzenlemektedir.

İslamiyet öncesi Araplar, Kabe'de 360 Put bulunduruyordu. 360 Put Dairenin 360° Derecesine Denk düşmekteydi. 360 Puttan bir tanesi hepsine hakimdi. Bu Tanrının ismi Hubal'dı. Hubal Kureyşlilerde Ay Tanrısıydı. Ve Hubal'ın 3 Gelini vardı. Bu tarihsel gerçek HollyWood (Yani Kutsal Ağaç anlamına geliyor.) 'da Dracula Filminde, Draculanın 3 Gelini gösterildi. Daha sonra Van Helsing 6 Eylül 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Filminde Yine Draculanın 3 gelini olduğu sunuldu. Charli'nin Melekleri(Charlie's Angels 17 Eylül 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.) Dizisinde yine bu 3 gelin, 3 melek olarak işlenmiştir.

İşte Hubal'ında eski Kureyşlilerde (İslamiyet öncesi) 3 gelini bulunmaktaydı. Bunlar Kur'an'ın Necm suresinde anılmaktadır. Bu ayetler Salaman Rüşti 'nin Meşhur Şeytan Ayet' leri Adını verdiği Kitabından Dünyaya yayılmış ve meşhur olmuştur. Bu Ayetler şöyledir;

53 - Necm Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 62 ayettir. Sure, adını ilk ayetin başındaki "en-Necm" kelimesinden almıştır. Necm, Yıldız demektir. Sûrede başlıca, Kur'an'ın vahiy eseri olduğu vurgulanmakta, herkesin yaptığının karşılığını göreceği, Allah'ın kudretinin delilleri konu edilmektedir.

 • 18. Ant olsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.
 • 19,20. Lât ve Uzza’ya ve diğer üçüncüsü Menat’a ne dersiniz?
 • 21. Erkek size de, dişi O’na mı?
 • 22. Öyle ise bu çok insafsızca bir paylaştırmadır.
 • 23. Onlar ancak sizin ve atalarınızın (ilah edindiğiniz şeylere) taktığınız isimlerdir. Allah, onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar (putperestler) yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tâbi oluyorlar. Ant olsun ki, kendilerine, Rableri katından yol gösterici gelmiştir.

Necm suresi 18-23. ayetler (Diyanet Tercümesi). Bu 3 kavram Kur'an'da bu şekilde anılmaktadır. Ay Tanrısı Hubal ismi geçmemektedir.

Güneş, Ay ve Yıldızlar kelimesi İbrahim Peygamber soyundan gelen Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam Dinlerinin Kitaplarında yer almaktadır. Bundan dolayı Ay'ın anlamı ve değeri insanlık tarihinin çok öncesine dayanmakta ve işlenmektedir.

 • Merkür Merkür: Düşünme, Zeka, Haberleşme konularıyla ilişkilidir.
 • Venüs Venüs: Sevgi, Empati kurma, Güzellik, Kadın, Hoşlanma, Beğenme, Kadınlık Arketipi(İlk örnek).
 • Mars Mars: Arzu, Şehvet, Savaş, Ele geçirme, Kazanma, Sahip olma, Erkeklik Arketipi. Mars (mitoloji) ' de Savaş Tanrısıdır (Roma), aynı zamanda Yunan mitolojisinde Ares ismi verilir.
 • Jüpiter Jüpiter: Merhamet, Anlayış, Hoşgörü, İnanç, Din, Yargı, Genişleme prensibi.
 • Satürn Satürn: Sağlamlık, Saygı, Ciddiyet, Sorumluluk, Önemseme, Korku, Zaman, Daralma Prensibi.
 • Uranüs Uranüs: Yenilik, Teknoloji, Aykırılık, Farklı olma, Elektrik.
 • Neptün Neptün: Hayal Alemi, Yaratıcılık, Mistisizim, Ezoterizm, Görsel Yaratıcılık, ilahi Duygular, Belirsizlik.
 • Pluto Plüton: Transformasyon, Dönüştürme, Güç Kurma, Kontrol etme, Tahakküm etme, Yeraltı Dünyası.

Astrolojide evler ve anlamları[değiştir | kaynağı değiştir]

Astrolojide evler burçlar gibi 12 adettir. Doğu ufkundan başlayarak saat yönünün tersine doğru sıralanırlar. Bunların anlamları sırasıyla şöyledir:

 • 1.Ev (koç Burcunun evi): Kişilik, maske, dışa gösterdiğimiz yüz, beden, sağlık, kişisel farkındalık.
 • 2.Ev (boğa burcunun evi): Maddi güvence isteği, maddi kazanç, para kazanma ve harcama.
 • 3.Ev (ikizler burcunun evi): İletişim, kısa yolculuklar, bilgi, eğitim, yakın akrabalar, komşular.
 • 4.Ev (yengeç burcunun evi): Yuva, ev, dünya, geldiğimiz yer, anne, ebeveynler.
 • 5.Ev (aslan burcunun evi): Yaratıcılık, yaratıcı kişiliğin sergilenmesi, sanat, aşk, eğlence, çocuklar, kumar.
 • 6.Ev (başak burcunun evi): İş, çalışma, hizmet etme, faydalı olma, pratiklik, sağlık, kişisel gelişim, temizlik, ayrıntılar.
 • 7.Ev (terazi burcunun evi): İkili ilişkiler, ortaklık, anlaşmalar, evlilik, eş.
 • 8.Ev (akrep burcunun evi): Ölüm ve yeniden doğum, yenilenme, dönüşüm, gizli ilimler, miras, ortak paralar.
 • 9.Ev (yay burcunun evi): Seyahat, yurt dışı yolculukları, uzak ülkeleri dolaşma, felsefe, din, yüksek öğrenim.
 • 10.Ev (oğlak burcunun evi): Kariyer, şöhret, başarı, yükselme, dünyaya karşı olan sorumluluklarımız ya da hedeflerimiz.
 • 11.Ev (kova burcunun evi): Arkadaşlar, gruplar, grup çalışmaları, organizasyonlar içinde ortak hedefler için çalışmalar.
 • 12.Ev (balık burcunun evi): Bilinçdışı, kolektif bilinç, ruhsal çalışmalar, içe çekilme, içe dönüş, kapanma, izolasyon.

Astrolojide Açılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Güneş, Ay ve diğer gezegenlerin doğum haritasında birbirleriyle oluşturdukları bakış açısına astrolojide açılar denmektedir. Gezegenlerin birbirleriyle oluşturdukları bakış açıları kişisel doğum haritasında oldukça önemlidir. Eğer bu açılar kavuşum(0°), kare(90°) ya da karşıt açıysa(180°) bunlara güçlü açılar denilir. Eğer açılar altmış derece(60°), yüz yirmi(120°) dereceyse bunlar uyumlu açılardır. Kişilik yapısında en bariz göze çarpan açılar daima güçlü açılardır.

Gezegenlerin oluşturduğu açılara örnekler[değiştir | kaynağı değiştir]

Doğum haritasında Güneş Mars'la güçlü açıdaysa(0°, 90°, 180°) o zaman bu kişi Dişi ya da erkek olsun Mars'ın etkilerini güçlü bir şekilde dış dünyaya gösterecektir. Bunlar çabuk kavga etmeye yatkınlık, gerginlik, önce ben sahip olayım isteği, arzulu olma, bildiğini okuma, saldırganlığa yatkınlık, kavga çıkarmaya yatkınlık olacaktır. Eğer kişi bayansa o zaman yapısında erkek gibi davranmaya ve kavga etmeye yatkınlık görülecektir. Erkekten çok erkek gibi olma, erkeklerle yarışma isteği ya da erkekleri küçümsemeye kalkmada bu özelliklere eklenebilecektir.

Mesela Kişinin doğum haritasında Güneş hem marsla, hem de Uranüs’le Güçlü bir bakış açısı oluşturuyorsa o zaman kişi hem erkeksi ve kavga etmeye yatkın, hem de asi ve aykırı bir karakter sergileyecektir. Uranüs doğum haritasında neyle açıya geçerse, açıya geçtiği Gezegenlere bir aykırılık getirecektir. Eğer bu Güneşse, aykırı bir ruh, Venüs ise sevdiği hoşlandığı şeylerden kolay sıkılabilme, hep yeni şeylerden hoşlanma ve çapkınlığa yatkınlık, Merkür ise zihinsel anlamda aykırı olma, söylenen şeyin zıddına gitme, zıddı gösterme, Mars'sa Yeni Zaferler elde etme, aykırı davranışlara yatkınlık, fiziksel hareketlerde ani düşünmeden hareket etme, hızdan hoşlanma olacaktır.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]