Dinî kozmoloji

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Dinî kozmoloji veya dinî evrenbilim, bilimsel kanıtlara dayanan değil de dinî düşünce ve yargılara dayanan evren anlayışları için kullanılan genel bir kavramdır. Her dinin dinî kozmolojisi, dinlerin temel farklılıklarından dolayı birbirinden ayrılsa da benzer noktalar da bulunabilir. Benzerliklerin sebepler çeşitli olabildiği gibi dinin temel özelliklerine ilişkin de olabilir. Örneğin, tektanrıcı dinlerin çoğunluğunda evreni yaratan tek bir tanrı anlayışı mevcuttur ve bu tanrının evreni, sıklıkla, yoktan var ettiğine inanılır. Temel tanrısal özelliklere sahip olmayan din veya mezheplerde, evrenin yaratılışı bir yaratma eyleminden ziyade kaostan düzene geçiş olarak kendiliğinden olan bir olay olarak tanımlanabilir. Dinî kozmoloji, bir dinin önceliklerini ve temel olarak gördüğü kavramları yansıttığı ve vurguladığı için din bilim açısından da önem arz etmektedir. Antik tarihte dinî kozmoloji, kabul edilen ve dinden ayrık belirli bir bilim dalının olmamasının veya dinin hayatın birçok yönünde temel otorite olması sebebiyle bugün anladığımız anlamda bilimsel (veya fizkî) kozmoloji ile bütünleşikti.

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]