Culpa in contrahendo

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Culpa in contrahendo, "sözleşme görüşmelerindeki kusurdan doğan sorumluluk" anlamına gelen Latince hukuk terimidir.

Kara Avrupası hukuk sistemi ülkelerinin pek çoğunda önemli sayılan bir borçlar hukuku kavramıdır. Dürüstlük kuralına dayanır. Tarafların sözleşmenin kurulması sırasında, sözleşme benzeri güven ilişkisine dayanan özen gösterme, aydınlatma ve koruma yükümlülüklerini ifade eder. Güven ilişkisini kusurlu davranışıyla ihlal ederek karşı tarafa zarar veren kişi, bu zarardan dolayı sorumlu olur. Alman Medeni Kanunu (BGB) §311, bu sorumluluğu düzenlemektedir.

Jhering’in 1860 tarihli "Culpa in contrahendo bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Vertraegen" (Sözleşme görüşmeleri sırasındaki kusur veya batıl ya da hiç kurulmamış sözleşmelerde tazminat) eseri ile Leonhard’ın 1910 tarihli "Verschulden bei Vertragsschluss" (Sözleşmenin kurulması sırasında kusur) eseri konuya ilişkin ilk incelemeler arasındadır.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt: 2, Gözden geçirilmiş 6. Bası, Beta Basım, İstanbul 1998, s. 1116 vd.

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]