Cem Eroğul

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Cem Eroğul
Doğum1944
İzmir
Milliyet Türkiye
EğitimAnkara Üniversitesi
MeslekHukukçu

Cem Eroğul (d. 1944, İzmir), Türk hukukçu.

Hayatı[değiştir | kaynağı değiştir]

Eğitimi[değiştir | kaynağı değiştir]

1944 yılında İzmir'de doğdu. İlk ve orta dereceli öğrenimini bu şehirde tamamladıktan sonra 1960 yılında İstanbul, Saint Joseph Lisesi'nden mezun oldu. 1964 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını 1965 yılında Diplôme d’Etudes supérieures (DES), Faculté de Droit et de Science économique (Paris), doktorasını ise 1969 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı.

İş Yaşamı[değiştir | kaynağı değiştir]

1966 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Anayasa Hukuku asistanı olarak iş yaşamına başlayan Eroğul, 1973 yılında aynı fakültede Anayasa Hukuku doçenti oldu. 1982 yılında yine aynı bölümde profesör unvanını aldı. 1983 yılında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'nın emriyle üniversiteden uzaklaştırıldı. 1990 yılında alınan Danıştay'ın içtihadı birleştirme kararı uyarınca A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki Anayasa Hukuku profesörlüğüne geri döndü. Bu ara dönemde Ankara Fransız Kültür Merkezi’nde Fransızca öğretmenliği ve Ankara Fransız Charles de Gaulle Lisesi’nde Türkçe öğretmenliği yaptı.

Uzmanlık Alanları[değiştir | kaynağı değiştir]

Yayınları[değiştir | kaynağı değiştir]

Telif Kitaplar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Demokrat Parti – Tarihi ve İdeolojisi. (1970) (Ankara: İmge Kitabevi, 4. Baskı, 2003) [Bu çalışma, Türkiye’de yapılan ilk siyasal parti monografisi olma özelliğindedir. Bir diğer özelliği ise, tarihsel maddeci yaklaşımla gerçekleştirilmiş olmasıdır.]
 • Anayasayı Değiştirme Sorunu. (Ankara: Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1974)
 • Türk Anayasa Düzeninde Cumhuriyet Senatosu’nun Yeri. (Ankara: Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1977)
 • Devlet Nedir? (Ankara: İmge Kitabevi, 3. Baskı, 2002) (An Essay on the Nature of the State, Ankara: Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1981)
 • Devlet Yönetimine Katılma Hakkı. (1991) (Ankara: İmge Kitabevi, 2. Baskı, 1999)
 • Anatüzeye Giriş (“Anayasa Hukuku”na Giriş). (1993) (Ankara: İmaj Yayınevi, 8. Bası, 2005)
 • Çağdaş Devlet Düzenleri. (1996) (Ankara: Kırlangıç Yayınevi, 5. Bası, 2006)

Çeviri Kitapları[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Georges Politzer, Felsefenin Başlangıç İlkeleri. (İlk baskı: Ankara, Sol Yayınları: 1966)
 • Karl Marx, Friedrich Engels, Felsefe İncelemeleri. (İlk baskı: Ankara, Sol Yayınları: 1968; ikinci baskı: Ankara, Doğan Yayınevi: 1974)
 • Maurice Duverger, Batı’nın İki Yüzü. (Ankara, Doğan Yayınevi: )

Kitap Bölümleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Yabancı Dilde Makaleleri[değiştir | kaynağı değiştir]

 • “La division de la gauche a favorisé la chute de la démocratie” (1973), (Le Monde Diplomatique, mars: 3) [12 Mart darbesinin ikinci yıldönümünde yazılan bu yazı, gazete tarafından, E. Cemil Seçkin takma adıyla yayınlanmıştır. Ayrıca yazının Türkiye’den gönderildiğinin anlaşılmaması için, yazarın Paris’te göçmen olarak yaşadığı ileri sürülmüştür.]
 • “Régime Politique et Droits de l’Homme, en Turquie” (1989-90), Turkish Yearbook of Human Rights (11-12: 3-23)
 • “La Culture Démocratique” (1994), Turkish Yearbook of Human Rights (16: 3-11)
 • “Minority Rights or Integration?” (1996) Perceptions (I/1:88-95)

Türkçe Makale ve Yazıları (Bazıları)[değiştir | kaynağı değiştir]

 • “Toplumsal Araştırmalarda Diyalektik Yöntem” (1967), (Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, XXI/3: 283-301) [Demokrat Parti döneminden sonra, bir fakülte dergisinde yayınlanan ve marksist olduğunu açıkça ortaya koyan ilk makale olma niteliğindedir.]
 • “Türkiye İşçi Partisi Programı’nın Düşünce Yapısı” (1969), (Emek, 4: 8-10) [Bu yazı, TİP yöneticilerinin yargılandığı davada, savcı tarafından, sanıkların bir komünist örgüt kurduklarını kanıtlamak için kullanılmıştır.]
 • “Cumhurbaşkanının Denetim İşlevi” (1978), (Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, XXXIII/1-2: 35-57)
 • “Siyasal Düzenlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Birkaç Tarihsel Örnek ve Tartışma” (1981), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 81-125)
 • “Bilimsel ve Yordamsal Devrimin Belirleyiciliği” (1990), (Marksizm ve Gelecek, 3: 9-18)
 • “Öznel Bir Hak Olarak Laiklik” (1991), (Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, XLVI/1-2: 183-90)
 • “Marksizmin Günümüzde Geçerliği” (1992), (Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 47/1-2: 311- 6)
 • “Demokrasi ve Ulus Kavramları, Öznel Değerlendirmeler” (1992) (Mülkiyeliler Birliği Dergisi, XVI/148: 40-4)
 • “Türkiye’nin Temel Sorunu Kemalist Devrimin Yarım Kalmış Olmasıdır” (1993), Metin Sever, Cem Dizdar (der.), 2. Cumhuriyet tartışmaları (Ankara, Başak Yayınları: 195-210)
 • “Siyaset ile Aktöre (Ahlak): Türkiye İçin Çözüm Önerileri” (1993), Türker Alkan, Siyasal Ahlak ve Siyasal Ahlaksızlık (Ankara, Bilgi Yayınevi: 434-9)
 • Ölüm Hakkı” (1993), (Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 48/1-4: 47-56) [Bu konuda Türkiye’de yayınlanmış ilk bilimsel makale olma niteliğindedir.]
 • “Anayasa ve Tüze Dilinin Türkçeleştirilmesi” (1994), (Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 49/3-4: 119-48)
 • “27 Mayıs neydi, geride ne bıraktı?” (Cumhuriyet, 3 Haziran 1995)
 • “Ulus-Devlet ve Küreselleşme” (1996), Işık Kansu (der.), Emperyalizmin Yeni Masalı Küreselleşme (Ankara, İmge Kitabevi Yayınları: 46-60)
 • “Yercil (Laik) Bir Uğurlama Töreni” (Cumhuriyet, 21 Haziran 1997)
 • Amasya Genelgesi ve Demokrasi” (1998) (Mülkiyeliler Birliği Dergisi, XXII/206-9: 2-6)
 • “Aydınlanmanın Aracı Olarak Öz Türkçe” (1999), Türkiye Bilimler Akademisi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Tarih Vakfı, Bilanço 1923-1998, C. I (İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları: 275-82)
 • “Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Olağanüstü Yasa Gücünde Kararnamelerin TBMM’ce Onaylanması Sorunu” (1999), (Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 54/4: 31-46)
 • Mülkiye Marşı Üzerine Kısa Bir Değinme” (2001), (Mülkiye, XXV/231: 7-8)
 • "TBMM YGK'lerde Değişiklik Yapabilir mi?" (2005), (Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 60/3: 109-21)

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]