Birincil üretim

Vikipedi, özgür ansiklopedi
SeaWiFS Global bBiyosfer Eylül 1997 - Ağustos 1998; Bu birleşik görüntü, hem okyanustaki (mg/m3klorofil a) hem de karadaki (normalize edilmiş farklılık arazi bitki örtüsü indeksi) küresel birincil üretimin büyüklüğü ve dağılımının bir göstergesini vermektedir; bkz. Normalleştirilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi (NVDI).

Ekolojide birincil üretim, atmosferik veya sulu karbondioksitten organik bileşiklerin sentezidir. Temel olarak ışığı enerji kaynağı olarak kullanan fotosentez süreci ile ortaya çıkar, fakat aynı zamanda enerji kaynağı olarak inorganik kimyasal bileşiklerin yükseltgelme veya indirgenmesini kullanan kemosentez yoluyla da meydana gelir.