Anozognozi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Anozognozi (anosognosia) engelli bir kişinin, altta yatan fiziksel veya psikolojik (ör. TSSB, Stockholm sendromu, şizofreni, bipolar bozukluk, demans) bir durum nedeniyle buna sahip olduğunun bilişsel olarak farkında olmadığı bir durumdur. Anozognozi, beyin yapılarında, tipik olarak parietal lobda fizyolojik hasardan veya sağ yarımkürede fronto-temporal-parietal alanda yaygın bir lezyondan kaynaklanabilir ve bu nedenle nöropsikiyatrik bir hastalıktır. Bir öz-farkındalık eksikliği, ilk olarak 1914'te nörolog Joseph Babinski tarafından adlandırıldı. Fenomenolojik olarak anozognozi, psikolojik bir savunma mekanizması olan inkârla benzerlikler taşır; birleşik bir açıklama için girişimlerde bulunulmuştur. Anozognoziye bazen hastaların uzuvları gibi vücut parçalarının sahipliğini reddettiği bir ihmal biçimi olan asomatognozi eşlik eder. Terim, Eski Yunanca ἀ- a-, 'olmadan', νόσος nosos, 'hastalık' ve γνῶσις gnōsis, 'bilgi' kelimesinden gelmektedir. Ayrıca terapötik ilişkiyi olumsuz etkileyebileceği için hastanın tedavisini güçleştiren bir rahatsızlık olarak kabul edilir.