Amfibolit

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Amfibolit, esas olarak hornblend ve plajyoklaz minerallerinden oluşan bir kayaçtır. Bu minerallerin yanı sıra içlerinde epidot, ojit, biotit ve almandit mineralleri de yer alabilir. Yeşil, gri ve siyah renkli olan amfibolitler ferromagnezyumlu katılaşım kayaçları ile saf olmayan kalkerlerin (marn gibi) orta veya yüksek derecede metamorfizmaya uğramaları sonucu meydana gelmiştir.[1]

Amfibolit

Amfibolit Fasiyesi Nedir ?

Amfibolit fasiyesi, başkalaşım kayaçlarındaki mineral fasiyesi sınıflandırmasının ana bölümlerinden biridir. Amfibolit fasiyesi için­de sınıflandırılan kayaçlar, orta düzeydeki sıcaklık (en çok 500 °C) ve basınç koşullan altında oluşur. Bu düzeyin altındaki sıcaklık ve basınç koşullarında epidot-amfibolit fasiyesindeki kayaçlar, daha yoğun sıcaklık ve basınç koşullarında ise granülit fasiyesindeki kayaçlar başkalaşıma uğrar. Amfibol, diyopsit, epidot, plajiyoklaz, almandin, grosüler, grena ve vollastonit, amfibolit fasiyesi kayaçlarında bulunan başlıca mine­rallerdir.

Amfibolit Fasiyesi

Epidotun bulunmaması ve plajiyoklazdaki kalsiyum oranının normalden fazla olması, bu fasiyeste başkalaşım yoğun­luğunun arttığını gösteren belli başlı kimya­sal değişikliklerdir. Bu değişiklikler olurken ana kayaç genellikle su kaybına uğrar. Amfibolit fasiyesi sınıfından kayaçlar Prekambriyen gnayslarında çok bol bulunur ve bu kayaçların genellikle kıvrımlı dağ kuşak­larının derin bölümlerinde oluştuğu kabul edilir.

Polonya Amfibolit

Amfibolit /esas amfibol oluşan bir metamorfik kaya, özellikle türler hornblend ve aktinolit olduğunu. Öncelikle hornblend amfibol oluşan Aholocrystalline plütonik magmatik kayaçlar genellikle crystalcumulates olan bir Hornblendit, denir. Bir feldispat zemin içerisinde var>% 90 amfibollerden ile kayalar bir lamprofir olabilir.

Amfibolit ağırlıklı az veya hiç kuvars ile amfibol ve plajiyoklaz feldspat, oluşan kayalar grubudur. Bu zayıf foliated veya şist (lapa lapa) yapısı ile tipik koyu renkli ve ağır bir kayadır. Kaya siyah ve beyaz küçük pullar genellikle buna bir tuz-biber görünümü verir.

Amfibolit metamorfik mafık kayalar elde edilmesi gerekir. Metamorfizma kayaçların kimyası üzerine tamamen dayalı mineraller oluşturur. Çünkü, bazı 'kirli marn' ve volkanik sedimanlar aslında bir amfibolit topluluk için metamorphose olabilir. Dolomit ve siderit içeren Mevduat da kolayca komşu granitik kitleler tarafından kontakt metamorfizma belirli bir miktarda olmuştur, özellikle amfibolit (tremolit-şist, Grunerit-şist, ve diğerleri) elde edilir. Başkalaşıma uğramış bazalt orto-amfibolit ve diğer kimyasal uygun litolojiler para-amfibolit oluşturmaktadır.

Bir metamorfik amfibol ise tremolit, en yüksek genellikle metamorfik ultramafiklerde türetilmiştir, ve bu nedenle tremolit-talk şist genellikle 'amfibolitlerin' olarak kabul edilmez.

İçindekiler

1 Ortho-amfibolit vs para-amfibolit

2 Amfibolit fasiyesi

2.1 Uralite

2.2 Epidiyorit

3 Kullanımları

4 Kaynaklar

Orto-Amfibolitler vs para-amfibolit

Bir magmatik kaya kayaçların sahip alt epidot, zoisit kristallerinden, klorit, kuvars, sfen ve accessoryleucoxene, ilmenit ve manyetit ile albit, öncelikle amfibol oluşan metamorfik kayaçlar, Orthoamphibolites olarak bilinir.

Para-Amfibolitler genellikle daha biyotit ile orthoamphibolites aynı denge mineral topluluğu olacak ve daha fazla kuvars, albit ve kayaçların daha fazla kalsit / aragonit ve volastonitin içerebilir.

Genellikle bir amfibolit gerçek doğasını belirlemek için en kolay yolu, saha ilişkilerini incelemek için; diğer sedimanlar, özellikle grovak ve diğer kötü sıralanmış çökelleri ile geçişli özellikte olmasıdır. Amfibolit belirgin protoliti yatak yüzeyleri taşkınlık görünüyorsa, bu bir lezbiyen olduğunun da anlaşılacağı gibi bir orto-amfibolit vardır. Bir eşik ve ince metamorfizmaya lavaflows Toplaması daha zahmetli olabilir.

Bundan sonra, tüm kayaç jeokimya uygun para-amfibolit gelen orto belirleyecektir.  Metabazit kelimesi büyük ölçüde orto-amfibolit ve para-amfibolitlerden arasındaki karışıklığı önlemek için, icat edildi. Bir kökeni algılar olarak değil gerçek bir metamorfik kaya adı olarak bu yararlı bir terimdir.

Amfibolit Fasiyesi

"Nordic Sunset Granit" bildirildi fromMurmansk alanı olarak satılan Garnet amfibolit.

Amfibolit amfibolit fasiyesinde olarak bilinen sıcaklık ve basınç koşulları, belirli bir dizi tanımlar. Ancak, dikkatli yalnız amfibolitlerin dayalı metamorfik haritalama başlamadan önce burada uygulanmalıdır.

Bir (orto) amfibolit bir metamorfik amfibolit olarak kabul edilmesi için birincisi kaya amfibol aprograde metamorfik ürün değil, bir retrograd metamorfizma ürünü olduğunun belli olmasıdır. Örneğin, aktinolit amfibol (üst) yeşil şistlerde koşullarında bazalt retrograd metamorfizma ortak bir ürünüdür. Genellikle, bu kristal formu ve orijinal protoliti topluluğu alışkanlığı alacak; pseudomorphically piroksen değiştirilmesi Aktinolit amfibolit amfibolit fasiyesinde bir zirve metamorfik notu temsil edemez bir göstergesidir. Aktinolit şistler genellikle hidrotermal alterasyon veya metasomatizma sonucudur  ve tek başına alındığında metamorfik koşulları için iyi bir gösterge olmayabilir.

İkincisi, kaya mikro ve kristal boyutu uygun olmalıdır. Amfibolit fasiyesi koşulları 500 °C'nin ve baskılara iyi sünek deformasyon alanı içinde en az 1.2 GPa, sıcaklıklarda deneyimli olmalıdır.

O kalan kayaçların mineralojisi olması imkânsız ve nadirdir. Daha yaygın hornblend amfibol tarafından pseudomorphed gibi pargasit Romboedrik gibi piroksen, olivin, plajiyoklaz ve hatta magmatik amfibol fenokristalleri, bulmaktır. Orijinal magmatik dokular, katmanlı intruzyonlarından katman özellikle ham magmatik, genellikle korunur.

Amfibolit fasiyesi ile çeşitli kaya türleri oluşur çeşitli kayaçların mineral toplulukları ve dengeleri:

• Bazalt orto-amfibolit; hornblend / aktino- +/- albit +/- biyotit +/- kuvars +/- aksesuarları; genellikle kalan yeşil şist fasiyesi toplulukları da dahil olmak üzere, özellikle, klorit

• Yüksek magnezyum bazalt; orto-amfibolit olarak değil, bir Mg-A bakımından zengin amfibol antofilit içerebilir

• ultramafik kayaçlar; tremolit, asbest amfibol, talk, piroksen, wollastonit, prograd metamorfik olivin (nadiren)

• Sedimanter para-amfibolit; hornblend / aktino- +/- albit +/- biyotit +/- kuvars +/- granat (kalsit +/- wollastonite'in)

• Pelitler; kuvars, ortoklas +/- albit, +/- biyotit +/- aktino- +/- granat +/- staurolit +/- silimanit

Amfibolit fasiyeslerine genellikle Barrow Fasiyesleri Sekans ya da gelişmiş Abukuma Fasiyesleri Sekans metamorfik yörüngelerinin bir ürünüdür. Amfibolit fasiyesi aşıldığında devam defin ve yeşil fasiyesi  termal ısıtmanın bir sonucudur.

Ayrıca mezar ve metamorfik sıkıştırma (ama fazladan ısı) granulit fasiyes metamorfizma yol açacaktır; kayaların çoğunluğu ısıtma daha gelişmiş su varlığında 700 °C'ye kadar 650 aşan erime başlar. Kuru kayalarda, ek ısı (ve gömme) Eklojit fasiyesi durumlara neden olabilir.

Uralite

Uralites özellikle hidrotermal değişmiş piroksenitler vardır; otojenik hidrotermal dolaşımı sırasında piroksen ve plajiyoklaz, onların birincil mineraloji toactinolite ve saussurite (albit + epidot) değiştirdi. Doku radyal pseudomorphically piroksen sonra aktinolit düzenlenmiş ve plajiyoklaz saussuritised, bulanık değişmiş piroksen için ayırt edicidir.

Epidiyorit

Antik terimi Epidiyorit bazen diyoritin, gabro veya diğer mafık müdahaleci kaya protoliti bir metamorfize orto-amfibolit ifade etmek için kullanılır. Epidiyorit orijinal klinopiroksence olarak (çoğunlukla ojit) lifli amfibol uralite ile ikame edilmiştir.

Kullanım

Amfibolit Orta Avrupa erken Neolitik (Linearbandkeramic ve Rossen kültürlerde adzes (ayakkabı-son-baltalar) üretimi için bir favori malzeme olmuştur.

Amfibolit nedeniyle özellikle çekici dokular, koyu renk, sertlik ve parlatılabilme ve hazır durumu, kaldırım binaların bakan, yapımında kullanılan yaygın bir taş boyutudur.[2]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ HOŞGÖREN,M.Y,''Jeomorfolojinin Ana Çizgileri-1'',1987,İ.Ü Rektörlük Yayınları,No:3132,s.78
  2. ^ ⦁ Kış, John D. 2001. Magmatik ve Metamorfik Petroloji, 695 sayfalık Prentice Hall, ISBN 0-13-240342-0 bir giriş