Sınıf (biyoloji)

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Alt sınıf sayfasından yönlendirildi)
Jump to navigation Jump to search
Yaşam Üst âlem Âlem Şube Sınıf Takım Familya Cins Tür
Biyolojik sınıflandırma hiyerarşisinin sekiz ana taksonu. Aradaki küçük sınıflandırmalar gösterilmemektedir.

Sınıf (Latince: Classis), (İngilizce: Class), Eki : -opsida

Carl von Linné'nin (1707-1778) (daha sonra latinceleştirilmiştir: Carolus Linnaeus) 1735 yılında 11 sayfadan oluşan Systema Naturae isimli eserinde yaptığı taksonomik kategorilerdendir. Linné canlıları 5 taksonomik kategori içine yerleştirmiştir. Bunlar:

 • Sınıf (Classis)
 • Takım (Ordo)
 • Cins (Genus)
 • Tür (Species)
 • Varyete ( Varietas)

Daha sonraları Linné, bitki ve hayvanların isimlendirilmesi için ikili adlandırma (binomial nomenklatür) yani, 2 sözcükten oluşan (Cins adı+Epitet adı=TÜR adı) bir sistem geliştirdi. Bu sistem halen geçerliliğini korumaktadır. Günümüzde taksonomik kategoriler ve canlı gruplarına göre isimlendirmede kullanılan son ekler şöyledir :

 • Âlem (Regnum)
  • Altâlem (Subregnum)
 • Bölüm (Diviso-Phylum) (-phyta)
  • Altbölüm (Subdivisio-Subphylum)
 • Sınıf (Classis) (-opsida)
  • Altsınıf (Subclassis)
 • Takım (Ordo) (-ales)
  • Alttakım (Subordo)
 • Aile (Familia) (-aceae)
  • Altaile (Subfamilia)
 • Oymak (Tribus) (-eae)
  • Altoymak (Subtribus)
 • Cins (Genus)
  • Altcins (Subgenus)
 • Seksiyon (Sectio)
 • Altseksiyon (Subsectio)
 • Seri (Serie)
  • Altseri (Subserie)
 • Tür (Species)
  • Alttür (Subspecies)
 • Varyete (Varietas)
  • Altvariyete (Subvarietas)
 • Ira (Forma)
  • Altıra (Subforma)

Sistematik de, hiyerarşik olarak benzer bireyler türü (Species), benzer türler cinsi (Genus), benzer cinsler familyayı (Familia), benzer familyalar takımı (Ordo), benzer takımlar sınıfı (Classis), benzer sınıflar şube(bölüm)leri (Divisio-Phylum) meydana getirir. Tüm bu taksonlar, filogenetik akrabalıklarına göre dizilir. Bu şekilde doğal sınıflandırmada benzer taksonlar, bir üstteki kategorinin (taksonun) kapsamına sokulur. Geri doğru gittikçe taksonlar büyür ve kapsamları genişler.