Alexandru Ioan Cuza Üniversitesi Biyoloji Fakültesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Alexandru Ioan Cuza Üniversitesi Biyoloji FakültesiAlexandru Ioan Cuza Üniversitesi'nin bir fakültesi. Bu fakülte üniversitenin B binasında bulunur ve postdoktora da dahil olmak üzere her seviyede eğitimi sunar(bkz. Tablo 1).[1]

Tablo 1[1]
Eğitim seviyesi
Branşlar

(Aksi bildirlmedikçe eğitim dili Rumence' dir)

Süre
Lisans
 1. Biyoloji: Biyoloji, Biyokimya
 2. Çevre Bilimleri: Ekoloji ve Çevre koruma
6 dönem
Yüksek Lisans
 1. Biyoloji: Mikrobiyal ve hücre biyoteknolojisi, Moleküler genetik, Gelişimsel biyoloji (araştırmacı seviyesinde), Biyolojik çeşitliliğin Korunması, Moleküler Genetik (İngilizce)
 2. Çevre Bilimleri: Çevre danışmanlığı
4 dönem
Doktora
 1. Biyoloji
Postdoktora
 1. Biyoloji

Akademik kadro[değiştir | kaynağı değiştir]

Akdemik kadro üyeleri[2]
Unvanı Üyenin ismi Uyruğu Başlıca ilgi alanları Yabancı dil donanımı Verdiği dersler(aksi belirtilmedikçe ders lisans seviyesindedir)
Profesör doktor(Prof. Dr.) Dumitru COJOCARU Rumen Biyokimya, Uygulamalı enzimoloji, Enzim Biyoteknolojisi Rusça (B seviyesi)

Fransızca(B seviyesi)

Biyokimya, Enzimoloji, Protein metabolizması, Nükleik asit metabolizması,

Enzim Biyoteknolojisi(yükek lisans)[3]

Prof. Dr. Mircea Nicuşor

NICOARĂ

Rumen Akuatik ekoloji İngilizce (C2 seviyesi)

Fransızca(B2 seviyesi)

Çevresel görüntüleme, Çevresel yasama ve politikalar, Biyoçeşitlilik ve akuatik çevrelerin üretkenliği, Akuatik kaynaklar, Doğa koruma, Antropoloji, Hidrobiyoloji, Marin biyoloji, Akua kültür[4]
Prof. Dr. Zenovia

OLTEANU

Rumen Biyokimya, Uygulamalı enzimoloji, Uygulamalı Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji Yüksek lisans: İkincil Metabolitlerin Biyokimyası, Genel Biyokimya, Fermentasyon işleminin moleküler mekanizması, Bitki korumada biyoaktif maddeler, Yiyecek muhafazasındaki biyolojik değişiklikler, Canlıların gelişinde yer alan biyoregülatörler

Lisans: Canlıların kimyası, İnorganik kimya, Organik kimya, Genel Kimya, Çevresel Kimya[5]

Prof. Dr. Cătălin

TĂNASE

Mikoloji ve Fitopatoloji Fransızca(B seviyesi) Yüksek lisans: Biyoçeşitliliğin korunması, dersler ve öğütler; Korunmuş alanların yönetimi, dersler ve öğütler; Yaşayan dünyada evrim ve organizasyon, dersler ve öğütler; Ekoturizmin temelleri, dersler ve öğütler

Lisans: Kriptogamların sistematiği, dersler; Mikoloji dersler ve uygulamalar; Fitopatoloji, dersler ve öğütler; Vegetal parazitlerin biyoloji ve ekolojisi(seçmeli ders)[6]

Prof. Dr. Ovidiu

TOMA

Proteinler(hayvan veya bitki kaynaklı) biyokimyası, ekolojik biyokimya, Limnolojik biyokimya; Marin biyokimya; Çevre görüntüleme ve koruma Fransızca(çok iyi)

İngilizce(iyi)

Almanca(İyi)

İtalyanca(orta)

Analitik biyokimya; Yapısal biyokimya; Biyoteknolojide ilerleme ve metodlar; GDO eldesi ve kullanımındaki biyoetiksel etkiler; Atık su işlemlerinde mikrobiyal biyoteknolojiler[7]
Prof. Dr. Maria Magdalena ZAMFIRACHE Rumen Vegetal Fizyoloji, Mikrobiyal ve vegetal biyoteknoloji Lisans: Bitki fizyolojisi, Genel bitki fizyolojisi, Bitki ekofizyolojisi, Fotosentez, Yaşayan dünyada besinsel ilişkiler(bitki kısmı)

Yüksek lisans: Besin mikro biyotası ve kontamine mikroorganizmaların etkisi, Çevresel politika ve stratejiler, Yaşayan dünyanın simbiyoziz motorunun gelişimi, Bitkilerde ve hayvanlarda integrasyonun seviyeleri (vegetal kısım), Stress altında yetişen bitki ve hayvanların gelişimi(bitki kısmı), Bitkilerde kendi kendine regülasyonun mekanizmaları ve sistemleri

Doktora: Bitki dünyasında evrimsel stratejiler, Biyotik ilişkiler[8]

Prof. Dr. Habil. Lucian

HRITCU

Nörobiyoloji İngilizce(B1 seviyesi)[9]
Prof. Dr. Habil. Marius STEFAN Genel mikrobiyoloji, Mikrobiyal biyoteknolojiler, Toprak mikrobiyolojisi, Mikrobiyal ekoloji Fransızca(B1)

İngilizce(B2)

Genel mikrobiyoloji, Mikrobiyal biyoteknolojiler, Toprak mikrobiyolojisi, Mikrobiyal ekoloji, İmmünoloji[10]
Prof. Dr. Simona Isabela

DUNCA

Rumen Mikroorganizmaların Fizyolojileri, Mikrobiyal ekoloji, Mikrobiyal biyoteknoloji, Mikrobiyal degradasyon(parçalanma) İngilizce(B2) Lisans: Genel mikrobiyoloji, Mikrobiyal biyoteknolojiler, Toprak mikrobiyolojisi, Medikal mikrobiyoloji, Viroloji,

Yüksek Lisans: Biyodetöriyasyonda yer alan mikroorganizmalar, Gıda sektörü için seçilmiş mikroorganizmalar, Mikrobiyal biyoteknolojinin teoritik temelleri, Biyodetöriyasyon ve biyoparçalanma(biyodegradasyon), Atık su işlemleri için mikrobiyal biyoteknolojiler, Mikrobiyal dönüştürmeler[11]

Öğretim Üyesi Doktor(Öğr. Dr.) Luminiţa BEJENARU Rumen İnsan anatomisi, Karşılaştırmalı anatomi,Arkeozooloji, Fiziksel antropoloji Fransızca(C1)

İngilizce(B2)

İnsan anatomisi, Karşılaştırmalı anatomi, Hayvan morfogenesizi, Hayvan histoloji ve embriyolojisi, Arkeozooloji, Antropoloji[12]
Öğr. Dr. Ion

COJOCARU

Rumen ZooloJİ, EntomoloJİ, Evrimcilik, Paleobiyoloji, Makrotaksonomi Fransızca(A2)

İngilizce(A1)[13]

Öğr. Dr. Naela COSTICĂ Rumen Bitki morfolojisi ve anatomisi, Sitoloji ve ekotoksikoloji,

Biyoloji öğretmenliği , Çevresel projelerin yönetimi

İngilizce(Çok iyi)

Almanca(Orta)

Çevresel projelerin yönetimi, ekolojik eğitimin temelleri[14]
Öğr. Dr. Carmen

GACHE

Rumen Ornitoloji ve Zooloji Fransızca(çok iyi)

İngilizce(çok iyi)

Almanca(iyi)

Omurgalı zoolojisi dersleri ve uygulamaları, Hayvan yaksonomisi, Ekoloji, Ornitoloji, Omurgalı taksonomisi, Avlanma kaynakları, Karasal ekosistemlerin biyoçeşitliliği, Omurgalı görüntüleme metodları, Ekolojik restorasyon[15]
Öğr. Dr. Lucian Dragos GORGAN Populasyon Genetiği, Ekoloji, Sitogenetik, Moleküler Genetik İngilizce(B2)

Fransızca(C1)[16]

Öğr. Dr. Irina Neta GOSTIN Rumen Bitki sitolojisi, Bitki histolojisi, Bitki morfogenesiz, Fotonik ve elektronik mikroskopide mikroskopi teknikleri İngilizce(B2)

Fransızca(A2)[17]

Öğr. Dr. Lăcrămioara IVĂNESCU Rumen Botanik Franszıca(C2)

İngilizce(B2)

Bitki mofolojisi ve anatomisi, Bitki sitolojisi, Doğanın korunumu, Bitki embriyolojisi, Bitki biyoloji, Teknolojik biyokimya özelleştirmesi[18]
Öğr. Dr. Anca Mihaela

NEGURĂ

Rumen Biyokimya Franszıca(C2)

İngilizce(B2)[19]

Öğr. Dr. Victor

SURUGIU

Rumen Ekoloji İngilizce(B2)

Fransızca(B1)

Rusça(C2)[20]

Öğr. Dr. Smaranda VÂNTU Rumen Evrim ve adaptasyon, Yeni genotiplerin üretilmesi için medikal bitkilerde genetik manipulasyon, bitki biyoteknolojisi İngilizce(iyi)

Almanca(iyi)

Fransızca(iyi)[21]

Bitki hücre ve doku kültürü, Biyoteknolojide hücre ve doku kültürü, Transgenik bitkiler, Sanayi ve tıpta moleküler biyoteknolojiler
Öğr. Dr. Ştefan Remus ZAMFIRESCU Rumen Ekoloji İngilizce(C2)

İspanyolca(C2)

Fransızca(B1)

Ekoloji, biyoistatistik, kronobiyolojinin temelleri[22]
Öğr. Dr. Habil. Mircea Dan MITROIU Parazitik eşşek arılları taksonomisi (özellikle Chalcidoidea: Pteromalidae birimi) Omurgasız sistematiği, Hayvan pestisitlerinin biyolojisi, Çevresel problemlerin yönetilmesi, Ekosistem ve risk faktörleri, Evrimsel biyoloji[23]
Öğr. Dr. Habil. Marius MIHĂȘAN Genetik ,Proteomiks ,Paenarthrobacter nicotinovorans[24] Genel kimya, İnorganik kimya, Yapısal biyoloji için temel biyoinformatik[25]
Okutman Doktor (Okt. Dr.) Iuliana

BĂRA

Genel genetik, Bitki Sitogenetiği, Biyokimya, Moleküler biyoloji İngilizce(C2)

Almanca(B2)[26]

Okt. Dr. Elena

CIORNEA

Rumen Genel biyokimya, Enzimoloji, Vitaminler ve hormonların biyokimyası, Metabolizma biyokimyası Fransızca(iyi)

Rusça(iyi)

Biyokimya, Genel Biyokimya, Vitaminler ve Hormonlar, Enzimoloji, Endüstriyel enzimler, Uygulamalı enzimoloji, Metabolizmanın özel üniteleri[27]
Okt. Dr. Cristian Sorin

CÎMPEANU

Rumen Moleküler biyoloji, Hücre biyolojisi Fransızca

İngilizce

Moleküler biyoloji, Hücre biyolojisi[28]
Okt. Dr. Mirela CÎMPEANU Rumen Moleküler genetik İngilizce

Fransızca

Genetik, Moleküler genetik[29]
Okt. Dr. Mihai COSTICĂ Rumen Ekoloji İngilizce(İyi)

Rusça(A2)

Sistematik botanik, Karasal ve akuatik çevrelerin biyoçeşitliliği, Akuatik kaynaklar, Çevre kalitesinin biyolojik belirteçleri, Fitososyoloji, Tarımsal ekoloji, Algoloji[30]
Okt. Dr. Lucian FUSU Rumen Moleküler biyoloji teknikleri, Filogenetik analiz İngilizce(C1)

Fransızca(C1)

İspanyolca(B2)

Rusça(C)[31]

Okt. Dr. Constantin ION Rumen Biyoçeşitlilik, Kuşların etoloji ve ekolojisi[32]
Okt. Dr. Călin Lucian

MANIU

Rumen Biyofizik ve fizyoloji laboratuvar teknikleri, Bilgisayarlı biyofizik ve biyoinformatik İngilizce(B2)

Fransızca(A2)[33]

Okt. Dr. Ciprian Claudiu MÂNZU Rumen Botanik, bitki örütüsü, habitatlar Franszıca(B1)

İngilizce(B1)[34]

Okt. Dr. Anca Narcisa NEAGU Rumen Hayvan histolojisi, Hayvan embriyolojisi, Hayvan ecomorfolojisi Franszıca(C2)

İngilizce(C1)

Hayvan ecomorfolojisi, Hayvan histolojisi, Hayvan embriyolojisi[35]
Okt. Dr. Lacramioara OPRICĂ Rumen Biyokimya, Biyoteknoloji, Uygulamalı mikrobiyoloji Lisans: Genel biyokimya, İkincil metabolitlerin biyokimyası

Yüksek Lisans: Fermentasyon işleminin moleküler mekanizması, Gıda biyokimyası, Mikroorganizma metabolitlerinin biyokimyasi, Tarımda ve gıda ham maddelerinde metabolik transformasyonlar[36]

Okt. Dr. Gabriel Ionuţ PLĂVAN Rumen Ekoloji İngilizce(C1)

Fransızca(B2)

Yunanca(B1)[37]

Okt. Dr. Irinel Eugen POPESCU Entomoloji, Parazitoloji, Biyolojik kontrol, Pestisit yönetimi, Antropize edilmiş ekosistemler[38]
Okt. Dr. Ovidiu Alin POPOVICI Rumen Entomoloji İngilizce[39]
Okt. Dr. Vasile SÎRBU Rumen İnsan anatomisi, Hayvan histolojisi ve embriyolojisi, Hayvan karşılaştırmalı anatomisi, Adli biyoloji, Genel biyoloji Fransızca(C2)

İngilizce(C1)

İnsan anatomisi, Hayvan histolojisi ve embriyolojisi, Hayvan karşılaştırmalı anatomisi, Laboratuvar teknikleri, Adli biyoloji, Genel biyoloji[40]
Okt. Dr. Margareta Simina RAFAILĂ Rumen Karşılaştırmalı anatomi, Arkeozooloji, İnsan anatomisi Fransızca(C1)

İngilizce(B2)

Karşılaştırmalı anatomi, Arkeozooloji, İnsan anatomisi, Antropoloji, Paleontoloji[41]
Okt. Dr. Anişoara STRATU Rumen Bitki fizyolojisi, Çevresel kirlilik ve koruma İngilizce(A1)

Fransızca(A2)

Çevresel kirlilik ve koruma, Çevrenin korunması ve sürdürülebilir gelişimi[42]
Okt. Dr. Cristian TUDOSE Genel populasyon ve insan genetiği, Tıbbi antropoloji, Doğuştan gelen insan anomalilerinin genetik çalışmaları, Histogenetik, deneysel biyouyumluluk ve toksisite çalışmaları, İnsan sitogenetiği ve insan moleküler genetiği[43]
Okt. Dr. Eugen

UNGUREANU

Rumen Biyokimya Fransızca(C1)

İngilizce(B1)

Biyokimya ,Moleküler genetik, Nükleik Asitlerin Metabolizması, Proteom[44]
Okt. Dr. Oana ZAMFIRESCU Rumen Bitki sistematiği, Fitososyoloji, Doğa muhafazası ve Çevresel Koruma, Biyocoğrafya, Ekosistemlerin üretkenliği, Biyoistatistik, Bitki örtüsü haritalama, Karasal ve akuatik çevrelerde biyoçeşitlilik, Agroekoloji, Populasyon genetiği, Biostatistics, Ekoloji, Kirlilik ve çevre koruması Fransızca(C1)

İngilizce(B2)

İspanyolca(B2)

Bitki sistematiği, Fitososyoloji, Doğa muhafazası ve Çevresel Koruma, Biyocoğrafya, Ekosistemlerin üretkenliği, Ekosistemlerin üretkenliği, Biyocoğrafya, Romanya' nın biyocoğrafyası,Romaya bitki örtüsü ve fitososyolojisi[45]
Asistan Doktor (Ast. Dr.) Vasilică Claudiu CHINAN Rumen Mikoloji ve Fitopatoloji İngilizce(C1)[46]
Ast. Dr. Sabina Ioana COJOCARU Rumen Genetik, agroalimentar domaininde biyoproses, Biyokimya, Enzimoloji, Metabolizma, Moleküler biyoloji, Biyoteknoloji Fransızca(orta)

İngilizce(orta)

İspanyolca(orta)

Biyokimya, Enzimoloji, Vitaminler ve hormonlar, Protein metabozması, Nükleik asit metabolizması, İkincil metabolizma[47]
Ast. Dr. Gabriela DUMITRU Rumen Balık kültürünün morfo-histolojisi, Balık biyokimyası, Hayvan fizyolojisi, Karasal ve aquatik çevrede üretkenlik ve biyoçeşitlilik, Bitki ve hayvan dünyasında evrimsel stratejiler, Hematoloji, Enzimoloji, Klinik biyokimya, Karbohidratlar ve proteinlerim kimyasal yapısı İngilizce(iyi)

Fransızca(iyi)[48]

Dr. Irina IRIMIA Tarım ve Botanik İngilizce(B1)[49]

Diğer[değiştir | kaynağı değiştir]

Yaş, Alexandru Ioan Cuza Üniversitesi, B binası

Binanın 1, 0, -1 ve -2' inci katlar Biyoloji bölümüne aittir. Zemin -1 ve -2' inci katlarda, biyokimya, hayva fizyolojisi, enzimoloji, genetik ve mikrobiyoloji laboratuvarları ve daha fazlası mevcuttur.

Bazı laboratuvarların önünde, kabinetler vardır ve bu kabinetlerde sergi nesneleri bulunur. B228 (Biyokimya Lab.) isimli odanın önünde iki tane kabinet vardır. Kabinet eski laboratuvar takım taklavatlarını içerir. Kabinetteki nesneleri biraraya getirmiş olan Dr. Marius Mihasan bu koleksiyona küçük bir müze gözüyle bakmıştır.(Nesneler hakkında ayrıntılı bilgi için link i ziyaret ediniz).[50]

Eski bilim aparatları rafları[değiştir | kaynağı değiştir]

Hayvan iskeletleri rafları[değiştir | kaynağı değiştir]

Bir diğer dolap serisi de hayvan fizyolojisi bölümüne aittir ve hayvan iskeletleri barındırmaktadır.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ a b http://www.uaic.ro/en/studies/faculties/faculty-biology/
 2. ^ http://www.bio.uaic.ro/#organizare/departament/cadre_didactice.html
 3. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Prof_Cojocaru_Dumitru_CV_EN.pdf
 4. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Prof_Nicoara_Mircea_CV_EN.pdf
 5. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Prof_Olteanu_Zenovia_CV_EN.pdf
 6. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Prof_Tanase_Catalin_CV_EN.pdf
 7. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Prof_Toma_Ovidiu_CV_EN.pdf
 8. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Prof_Zamfirache_Maria_CV_EN.pdf
 9. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Prof_Hritcu_Lucian_CV_EN.pdf
 10. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Prof_Stefan_Marius_CV_EN.pdf
 11. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Prof_Dunca_Simona_CV_EN.pdf
 12. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Conf_Bejenaru_Luminita_CV_EN.pdf
 13. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Conf_Cojocaru_Ion_CV_EN.pdf
 14. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Conf_Costica_Naela_CV_EN.pdf
 15. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Conf_Gache_Carmen_CV_EN.pdf
 16. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Conf_Gorgan_Lucian_CV_EN.pdf
 17. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Conf_Gostin_Irina_CV_EN.pdf
 18. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Conf_Ivanescu_Lacramioara_CV_EN.pdf
 19. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Conf_Negura_Anca_CV_RO.pdf
 20. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Conf_Surugiu_Victor_CV_EN.pdf
 21. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Conf_Vantu_Smaranda_CV_EN.pdf
 22. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Conf_Zamfirescu_Stefan_CV_EN.pdf
 23. ^ https://sites.google.com/site/pterotaxa/mirceamitroiu
 24. ^ https://mail.uaic.ro/~marius.mihasan/research/research_eng.html
 25. ^ https://mail.uaic.ro/~marius.mihasan/teaching/teaching_eng.html
 26. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Seflcr_Bara_Iuliana_CV_EN.pdf
 27. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Seflcr_Ciornea_Elena_CV_EN.pdf
 28. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Seflcr_Cimpeanu_Cristian_CV_RO.pdf
 29. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Seflcr_Cimpeanu_Mirela_CV_RO.pdf
 30. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Seflcr_Costica_Mihai_CV_EN.pdf
 31. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Seflcr_Fusu_Lucian_CV_EN.pdf
 32. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Seflcr_Ion_Constantin_CV_EN.pdf
 33. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Seflcr_Maniu_Calin_CV_EN.pdf
 34. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Seflcr_Manzu_Ciprian_CV_EN.pdf
 35. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Seflcr_Neagu_Anca_CV_RO.pdf
 36. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Seflcr_Oprica_Lacramioara_CV_EN.pdf
 37. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Asist_Plavan_Gabriel_CV_EN.pdf
 38. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Seflcr_Popescu_Irinel_CV_EN.pdf
 39. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Seflcr_Popovici_Ovidiu_CV_RO.pdf
 40. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Seflcr_Sirbu_Vasile_CV_EN.pdf
 41. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Seflcr_Rafaila_Simina_CV_EN.pdf
 42. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Seflcr_Stratu_Anisoara_CV_EN.pdf
 43. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Seflcr_Tudose_Cristian_CV_EN.pdf
 44. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Seflcr_Ungureanu_Eugen_CV_RO.pdf
 45. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Seflcr_Zamfirescu_Oana_CV_EN.pdf
 46. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Asist_Chinan_Vasilica_CV_EN.pdf
 47. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Asist_Cojocaru_Sabina_CV_EN.pdf
 48. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Asist_Dumitru_Gabriela_CV_EN.pdf
 49. ^ http://www.bio.uaic.ro/organizare/departament/Bio_Irimia_Irina_CV_EN.pdf
 50. ^ https://mail.uaic.ro/%7Emarius.mihasan/expo/expo.html