Ahmet Suphi Furat

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Ahmet Suphi Furat
Doğum22 Şubat 1940
Edirne, Uzunköprü
Meslekyazar
Eğitimİstanbul Universitesi
Önemli eserArap Edebiyyatı tarihi

Ahmet Suphi Furat (d. 22 Şubat 1940, Uzunköprü, Edirne)

1961 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi'nin o zamanki adıyla Arap-Fars Filoloji'sinden mezun oldu. Ertesi yıl (1962) aynı fakültenin adı geçen filolojisinde asistan olarak göreve başladı. 1966 yılında el-Hatib el-İskafi ve Kitab el-Mecalis'i adlı çalışmasıyla Arap Dili ve Edebiyatı dalında doktor oldu. "al-Mubarred, Arap Filolojisindeki yeri, dil ve edebiyat hakkındaki çalışmaları" adlı doçentlik tezini 1971 yılında tamamladı. 1978 yılında profesör oldu. Bu sefer "el-Firuzabadi'nin el-Sıhah'ı Tenkidi" adlı bir profesörlük tezi hazırlamıştı.

Kitapları[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. al-Hatib al-İskafi ve Kitab al-Mecalis’i 571 sayfa, birinci bölüm (s. 1-177), Türkçe. İkinci bölüm (s. 178-571) Arapça metin. Doktora tezi, basılmamıştır.
  2. al-Mubarrad, Arap Filolojisindeki yeri, dil ve edebiyat hakkındaki çalışmaları. 131 sayfa, 1971. Doçentlik tezi, basılmamıştır.
  3. al-Firuzabadi’nin es-Sihah’ı Tenkidi (birinci bölüm 91 sayfa; ikinci bölüm Arapça metin: Mecma su’alat min Sihah el-Cevheri, 50 sayfa), 1978. Profesörlük tezi, basılmamıştır.
  4. el-İktirah fi ilm el-usul en-nahv (dil felsefesi), es-Suyuti, İstanbul, 1978.
  5. Taşköprülü-zade ve eş-Şeka’ik en-nu’maniye fi ulema ed-devle el-Osmaniye’si, İstanbul, 1985
  6. Arap Edebiyatı Tarihi I (Başlangıçtan XVI. Asra Kadar), İstanbul, 1996.
  7. Arap Edebiyatı Tarihi II, İstanbul, 2007.