Açıklama (edebiyat)

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Şerh, edebî bir eseri geniş okuyucu kitleleri için anlaşılabilir hâle getirmek için yapılan yazılı çalışmalardır. Makale veya ayrı bir kitap veya sözlük biçiminde olurlar. Sanatçılar, bazen eserlerinde anlamı herkes tarafından bilinmeyen sözcükler, deyimler, durumlar ve düşünce sanatları kullanırlar. Bunların her biri bir olay, bir durum ya da düşünceyi ifade eder. Okuyucu, bunları çözmeden eserin bütününü anlayamaz. Açıklamanın amacı bu anlamayı sağlamaktır. Üzerine en çok açıklama yazılan kitap James Joyce'un Ulysses'idir.