İçeriğe atla

Şablon:Yıldızkutusu ayrıntı

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Ayrıntılar
{{{component1}}}
Kütle{{{mass}}} M
Kütle{{{mass_mj}}} MJup
Yarıçap{{{radius}}} R
Yarıçap{{{radius_rj}}} RJup
Yarıçap{{{radius_km}}} km
Aydınlatma gücü{{{luminosity}}} L
Aydınlatma gücü (bolometrik){{{luminosity_bolometric}}} L
Aydınlatma gücü (görsel, LV){{{luminosity_visual}}} L
Yaşanabilir bölge iç sınırı{{{habitable_inner}}}
Yaşanabilir bölge dış sınırı{{{habitable_outer}}}
Yüzey kütle çekimi (log g){{{gravity}}} cgs
Sıcaklık{{{temperature}}} K
Metallik{{{metal}}}
Metallik [Fe/H]{{{metal_fe}}} dex
Dönüş{{{rotation}}}
Dönüş hızı (v sin i){{{rotational_velocity}}} km/s
Yaş{{{age}}} yıl
Yaş{{{age_myr}}} Milyon yıl
Yaş{{{age_gyr}}} Milyar yıl
{{{component2}}}
Kütle{{{mass2}}} M
Kütle{{{mass_mj2}}} MJup
Yarıçap{{{radius2}}} R
Yarıçap{{{radius_rj2}}} RJup
Yarıçap{{{radius_km2}}} km
Aydınlatma gücü{{{luminosity2}}} L
Aydınlatma gücü (bolometrik){{{luminosity_bolometric2}}} L
Aydınlatma gücü (görsel, LV){{{luminosity_visual2}}} L
Yaşanabilir bölge iç sınırı{{{habitable_inner2}}}
Yaşanabilir bölge dış sınırı{{{habitable_outer2}}}
Yüzey kütle çekimi (log g){{{gravity2}}} cgs
Sıcaklık{{{temperature2}}} K
Metallik{{{metal2}}}
Metallik [Fe/H]{{{metal_fe2}}} dex
Dönüş{{{rotation2}}}
Dönüş hızı (v sin i){{{rotational_velocity2}}} km/s
Yaş{{{age2}}} yıl
Yaş{{{age_myr2}}} Milyon yıl
Yaş{{{age_gyr2}}} Milyar yıl
Şablon belgelemesi[gör] [değiştir] [geçmiş] [temizle]

Bu şablon, belirli bir yıldız hakkında bilgi görüntülemek için kullanılan şablonlar grubunun bir parçasıdır. {{Yıldızkutusu üst}} her zaman şablon grubunun başında, {{Yıldızkutusu son}} ise şablon grubunun sonunda yer almalıdır. İstenirse herhangi bir parametre atlanabilir. İlgili satır bilgi kutusundan çıkarılacaktır. Bu şablon aşağıdaki gibi kullanılabilir:

{{Yıldızkutusu ayrıntı
| source         =  <!--[kaynak url]-->
| mass          =  <!--Kütle (Güneş kütlesi)-->
| mass_mj        =  <!--Kütle (Jüpiter kütlesi)-->
| radius         =  <!--Yarıçap (Güneş yarıçapı)-->
| radius_rj       =  <!--Yarıçap (Jüpiter yarıçapı)-->
| radius_km       =  <!--Yarıçap (kilometre)-->
| luminosity       =  <!--Aydınlatma gücü (Güneş aydınlatma gücü); luminosity_bolometric veya luminosity_visual tercih edilir-->
| luminosity_bolometric =  <!--Aydınlatma gücü (Güneş aydınlatma gücü), bolometrik-->
| luminosity_visual   =  <!--Aydınlatma gücü (Güneş aydınlatma gücü), görsel (V)-->
| habitable_inner    =  <!--Yıldızın yaşanabilir bölgesinin iç sınırı, sıcaklıkların 100°C olduğu yer-->
| habitable_outer    =  <!--Yıldızın yaşanabilir bölgesinin dış sınırı, sıcaklıkların 0°C olduğu yer-->
| gravity        =  <!--Yüzey kütleçekimi (cgs birimleriyle ifade edilen 10 tabanlı logaritma olarak)-->
| temperature      =  <!--Etkin sıcaklık (kelvin)-->
| metal         =  <!--Metallik (şablon tarafından birim eklenmez)-->
| metal_fe        =  <!--Metallik ([Fe/H] dex) -->
| rotation        =  <!--Dönüş (şablon tarafından birim eklenmez)-->
| rotational_velocity  =  <!--Dönüş hızı (v sin i, km/s cinsinden)-->
| age          =  <!--Yaş (yıl)-->
| age_myr        =  <!--Yaş (milyon yıl)-->
| age_gyr        =  <!--Yaş (milyar yıl)-->
}}

Ayrıca, iki yıldız için aşağıdaki sözdizimini kullanabilirsiniz:

{{Yıldızkutusu ayrıntı
| source         =  <!--[kaynak url]-->
| component1       =  <!--Birincil bileşen adı-->
| mass          =  <!--Kütle (Güneş kütlesi)-->
| mass_mj        =  <!--Kütle (Jüpiter kütlesi)-->
| radius         =  <!--Yarıçap (Güneş yarıçapı)-->
| radius_rj       =  <!--Yarıçap (Jüpiter yarıçapı)-->
| radius_km       =  <!--Yarıçap (kilometre)-->
| luminosity       =  <!--Aydınlatma gücü (Güneş aydınlatma gücü); luminosity_bolometric veya luminosity_visual tercih edilir-->
| luminosity_bolometric =  <!--Aydınlatma gücü (Güneş aydınlatma gücü), bolometrik-->
| luminosity_visual   =  <!--Aydınlatma gücü (Güneş aydınlatma gücü), görsel (V)-->
| habitable_inner    =  <!--Yıldızın yaşanabilir bölgesinin iç sınırı, sıcaklıkların 100°C olduğu yer-->
| habitable_outer    =  <!--Yıldızın yaşanabilir bölgesinin dış sınırı, sıcaklıkların 0°C olduğu yer-->
| gravity        =  <!--Yüzey kütleçekimi (cgs birimleriyle ifade edilen 10 tabanlı logaritma olarak)-->
| temperature      =  <!--Etkin sıcaklık (kelvin)-->
| metal         =  <!--Metallik (şablon tarafından birim eklenmez)-->
| metal_fe        =  <!--Metallik ([Fe/H] dex) -->
| rotation        =  <!--Dönüş (şablon tarafından birim eklenmez)-->
| rotational_velocity  =  <!--Dönüş hızı (v sin i, in km/s)-->
| age          =  <!--Yaş (yıl)-->
| age_myr        =  <!--Yaş (milyon yıl)-->
| age_gyr        =  <!--Yaş (milyar yıl)-->
| component2       =  <!--İkincil bileşen adı-->
| mass2         =  <!--Kütle (Güneş kütlesi)-->
| mass_mj2        =  <!--Kütle (Jüpiter kütlesi)-->
| radius2        =  <!--Yarıçap (Güneş yarıçapı)-->
| radius_rj2       =  <!--Yarıçap (Jüpiter yarıçapı)-->
| radius_km2       =  <!--Yarıçap (kilometre)-->
| luminosity2      =  <!--Aydınlatma gücü (Güneş aydınlatma gücü); luminosity_bolometric veya luminosity_visual tercih edilir-->
| luminosity_bolometric2 =  <!--Aydınlatma gücü (Güneş aydınlatma gücü), bolometrik-->
| luminosity_visual2   =  <!--Aydınlatma gücü (Güneş aydınlatma gücü), görsel (V)-->
| habitable_inner2    =  <!--Yıldızın yaşanabilir bölgesinin iç sınırı, sıcaklıkların 100°C olduğu yer-->
| habitable_outer2    =  <!--Yıldızın yaşanabilir bölgesinin dış sınırı, sıcaklıkların 0°C olduğu yer-->
| gravity2        =  <!--Yüzey kütleçekimi (cgs birimleriyle ifade edilen 10 tabanlı logaritma olarak)-->
| temperature2      =  <!--Etkin sıcaklık (kelvin)-->
| metal2         =  <!--Metallik (şablon tarafından birim eklenmez)-->
| metal_fe2       =  <!--Metallik ([Fe/H] dex) -->
| rotation2       =  <!--Dönüş (şablon tarafından birim eklenmez)-->
| rotational_velocity2  =  <!--Dönüş hızı (v sin i, in km/s)-->
| age2          =  <!--Yaş (yıl)-->
| age_myr2        =  <!--Yaş (milyon yıl)-->
| age_gyr2        =  <!--Yaş (milyar yıl)-->
}}

Aşağıdaki şablonlar birlikte kullanılır ve genellikle aşağıda sıralanan düzende yerleştirilir.

{{Yıldızkutusu üst}}
{{Yıldızkutusu resim}}
{{Yıldızkutusu gözlem}}
{{Yıldızkutusu gözlem 2}}
{{Yıldızkutusu gözlem 3}}
{{Yıldızkutusu özellik}}
{{Yıldızkutusu astrometri}}
{{Yıldızkutusu yörünge}}
{{Yıldızkutusu ayrıntı}}
{{Yıldızkutusu konum}}
{{Yıldızkutusu katalog}}
{{Yıldızkutusu referans}}
{{Yıldızkutusu kaynaklar}}
{{Yıldızkutusu son}}

Ayrıca bakınız

[kaynağı değiştir]