İçeriğe atla

Şablon:Kenar kutusu

Page yarı korumaya alındı
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şablon belgelemesi[gör] [değiştir] [geçmiş] [temizle]

Bu şablon aynı bilgi kutusu ve {{Dolaşım}} şablonları gibi işlev gören bir kenar çubuğu (Genellikle sayfaların sağ üst kısımlarına sabitlenmiş dolaşım (dolaşım kutusu) şablonları) meta şablonudur.

Şu anda kullanımda olan iki farklı kenar çubuğu şablon tipi vardır; birisi {{Kenar çubuğu}} – diğeri de {{Açılır menülü kenar çubuğu}} şablonudur ki bu şablonda kenar çubuğuna eğer çok uzun listeler eklenecekse bu listelerin açılıp kapanmasını sağlayan bir özellik vardır.

Temel kullanım

Temel kullanılan parametreler.

{{Kenar kutusu
|ad      = 
|anabaşlık  = 
|üstresim   = 
|küçükbaşlık = 
|başlık    = 
|başlıkbiçimi = 
|resim    = 
|listebiçimi = 
|içerikbiçimi = 

|liste1  = 
|içerik1 = 

|liste2  = 
|içerik2 = 

|liste3  = 
|içerik3 = 
.
.
.
|liste35  = 
|içerik35 = 

|alt = 
}}

Parametreler

{{Dolçub}} şablonu linkleri ("g·t·d") kenar çubuğunun alt kısmında belirmediği sürece hiçbir parametre zorunlu değildir, bu durumda ise ad parametresi zorunludur (tablodaki açıklamaya bakınız).

Açıklamalar

Parametre Açıklama
ad Kenar çubuğunun adı, yani "Şablon:" kısmından sonra gelen isim. Kenar çubuğunun altında beliren {{dolçub}} bağlantılarının doğru bir şekilde çalışması için gereklidir, ama eğer bu bağlantılar kaldırılırsa zorunlu değildir (tablonun altındaki dolçub kısmına bakınız).
anabaşlık Kenar çubuğunun üzerinde görünen başlık.
üstresim Use to place an image at the top of the sidebar, i.e. above any title included.
Full wikisyntax expected (i.e. [[Dosya:...]]).
To add a caption below the image, use topimagecaption.
küçükbaşlık Use to place a line such as "Part of the X series on" before the title.
başlık Use to place a title for the sidebar at the top of the sidebar (immediately below the topimage, if used).
resim Use to place an image between the title (if used) and first section.
As with topimage, full wikisyntax expected (i.e. [[Dosya:...]]).
To add a caption below the image, use imagecaption.
listebiçimi Use to alter the default CSS styling set for section headings.
To alter the CSS styling for a specific section's heading, use headingNstyle, where N is the number of the section.
içerikbiçimi Use to alter the default CSS styling set for section content.
To alter the CSS styling for a particular section's content, use contentNstyle, where N is the number of the section.
liste1 Birinci bölümün liste başlığı (isteğe bağlı).
içerik1 Birinci bölümün içeriği (zorunlu).
liste2 İkinci bölümün liste başlığı (isteğe bağlı).
içerik2 İkinci bölümün içeriği (isteğe bağlı).
liste3 Üçüncü bölümün liste başlığı (isteğe bağlı).
içerik3 Üçüncü bölümün içeriği (isteğe bağlı).
...... vs ......
liste35 Şu anda girilmesi mümkün olan son liste/içerik sayısı (isteğe bağlı).
içerik35
dolçub Kenar çubuğunun altında beliren {{dolçub}} bağlantılarını kaldırmak için "yok" değerini girin.

Diğer parametreler

Parametre Açıklama
üst Corresponds to üst parameter offered by {{Dolaşım}}.

sınıf  (veya gövdesınıfı)
anabaşlıksınıfı
üstresimsınıfı
başlıksınıfı
resimsınıfı
listesınıfı
içeriksınıfı

Microformat classes for the corresponding parameters.
(sınıf / gövdesınıfı applies to the sidebar as a whole.)

alt Use to e.g. add one or more portal links to the bottom of the template (by default in bold).

biçim  (veya gövdebiçimi)
anabaşlıkbiçimi
üstresimbiçimi
üstaltyazıbiçimi
küçükbaşlıkbiçimi
başlıkbiçimi
listebiçimi
içerikbiçimi
resimbiçimi
altyazıbiçimi
altbiçimi
dolçubbiçimi

Use to alter default CSS styling for the corresponding parameters.
(biçim / gövdebiçimi applies to the sidebar as a whole.)

hücreboşluğu Use to amend the default cellspacing set for the infobox-class table with which the sidebar is built.
hücredolgusu Ditto the default cellpadding.

Uzun linkleri halletme

{{longlink}} may be used to handle links that will wrap within the sidebar or otherwise need to be made to wrap in order to prevent the sidebar becoming too wide. Use {{longlink|longlinkname}}, where longlinkname is the long link without its square brackets.

Tüm parametreler

{{Kenar çubuğu
|ad         = 
|sınıf       =    <!--veya gövdesınıfı-->
|biçim       =    <!--veya gövdebiçimi-->
|hücreboşluğu    = 
|hücredolgusu    = 

|anabaşlık     = 
|anabaşlıksınıfı  = 
|anabaşlıkbiçimi  = 

|üstresim      = 
|üstresimsınıfı   = 
|üstresimbiçimi   = 
|üstaltyazı     = 
|üstaltyazıbiçimi  = 

|küçükbaşlık    =
|küçükbaşlıkbiçimi = 

|başlık       = 
|başlıksınıfı    = 
|başlıkbiçimi    = 

|resim       = 
|resimsınıfı    = 
|resimbiçimi    = 
|altyazı      = 
|altyazıbiçimi   = 

|üstbiçimi     = 
|üst        = 

|listebiçimi    = 
|içerikbiçimi    = 

|liste1biçimi    = 
|liste1       = 
|içerik1biçimi   = 
|içerik1      = 

|liste2biçimi    = 
|liste2       = 
|içerik2biçimi   = 
|içerik2      = 

|liste3biçimi    = 
|liste3       = 
|içerik3biçimi   = 
|içerik3      = 
.
.
.
|liste35biçimi   = 
|liste35      = 
|içerik35biçimi   = 
|içerik35      = 

|altbiçimi     = 
|alt        = 

|dolçub       = 
|dolçubbiçimi    = 
|dolçubyazıbiçimi  = 
}}

Ayrıca bakınız