İdari Yargılama Usulü Kanunu

From Vikipedi
Jump to navigation Jump to search

İdari Yargılama Usulü Kanunu, idare hukukunun ve dolayısıyla kamu hukukunun bir gerekliliği olarak; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görev alanına giren konulardaki uyuşmazlıkları gidermek amacıyla ilk olarak 6 Ocak 1982'de kabul edilmiş 2577 sayılı kanundur. 20 Ocak 1982'de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.[1]

Ayrıca bakınız[edit | edit source]

Kaynakça[edit | edit source]