Üretici Fiyat Endeksi

From Vikipedi
Jump to navigation Jump to search

Üretici Fiyatı Endeksi ya da kısaltması (ÜFE), Belirli bir referans döneminde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurtiçine satışa konu olan ürünlerin, üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişikliklerini ölçen fiyat endeksidir. Aylık ya da yıllık enflasyon rakamının belirlenmesinde kullanılır.

Türkiye'de kullanımı[edit | edit source]

TÜİK, 2005 yılından itibaren , üretici enflasyonunu belirlemek için ÜFE'yi kullanmaya başlamıştır. Önceden kullanılan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE), yurtiçinde üretimi yapılan maddelerin fiyatlarının, kısmen üreticiden kısmen de üretim yapmayan ve toptan satışla uğraşan aracılardan elde edilmesi ile hesaplanan; fiyatlara, tüketiciye yansıyan vergiler ile toptancı marjlarının dahil olduğu, karma bir fiyat endeksiydi. Gerek malların tüketim aşamasındaki fiyat değişimlerini ölçen TÜFE'ye karşılık üretim aşamasındaki fiyat değişimlerini ölçen daha anlamlı bir endeks oluşturmak amacıyla Üretici Fiyatları Endeksi hesaplamasına geçilmiştir.

TÜFE-ÜFE farkı[edit | edit source]

TÜFE ile ÜFE arasındaki temel fark, fiyat derlenen birimlerde ortaya çıkmaktadır.

 • TÜFE'de fiyatlar, üreticilerin yanı sıra toptan satış noktalarından da (sebze, meyve ve balık hâllerinden) derlenmektedir. Toptan eşya fiyatlarına Katma Değer Vergisi (KDV) gibi vergiler dahil edilmektedir.
 • ÜFE'de, fiyatların özellikle üreticilerden derlenmesi esastır ve ürün fiyatları vergiler hariç, yurtiçi peşin satış fiyatlarıdır.

ÜFE ve Sektörler[edit | edit source]

ÜFE kapsamındaki sektörler[edit | edit source]

Gayrisafi millî hasıla (GSMH) içinde yer alan iktisadî faaliyet kollarında:

 • Tarım,
 • Avcılık,
 • Ormancılık
 • Balıkçılık

Sanayide:

 • Madencilik ve taş ocakçılığı
 • İmalat sanayii
 • Elektrik, gaz ve su sektörleri

ÜFE kapsamı dışındaki sektörler[edit | edit source]

ÜFE'de kapsanan beş ana sektör dışında kalan ticaret ve hizmet faaliyetlerinde yer alan sektörler endekste kapsanmamaktadır. Bunlar, inşaat, toptan ve perakende ticaret, otel ve lokantalar, ulaştırma, depolama, haberleşme, malî aracı kuruluşların faaliyetleri, eğitim, sağlık işleri ve sosyal hizmetler gibi sektörlerdir.

Kullanım amacı[edit | edit source]

Üretici Fiyatı Endeksi,aşağıdakilerin de aralarında bulunduğu çeşitli konularda karar alıcılara yardımcı olan önemli bir göstergedir.

 • Enflâsyon ve ekonomideki fiyat hareketlerinin izlenmesi
 • Hükümetlerin ekonomik politikalarının belirlenmesi
 • Ücretlerin ve fiyatların ayarlanması
 • Üretim ve verimlilik hesapları
 • Muhasebe hesapları
 • Fiyat analizlerine ilişkin çalışmalar
 • Yatırım kararları

Ayrıca bakınız[edit | edit source]