"Eş'arilik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
değişiklik özeti yok
'''Eş'ârîyye''' veya '''Eş'ârîlik''', ([[Arapça]]: '''الأشاعرة''') [[İtikadi Mezhepler|İslam itikadi mezheplerinden]] birisidir. [[Ebu'l-Hasen el-Eş'ârî]]'nin (324/935-36) öncülüğünde kurulan [[kelâm]] [[Ekol (anlam ayrımı)|ekol]]üdür. [[Ehl-i Sünnet]]te, [[Mâtûridîlik]] ile birlikte yaygın olan ikinci [[İtikadi Mezhepler|itikâdî mezhep]]tir. [[Akıl|Akl]]ı [[Mu'tezile]] kadar önemsememekle birlikte, [[Selefîyye]] kadar da küçük çapta ele almaz.
 
== Eş'ariyyeârîyye'nin Diğer İtîkâdî Fırkalara Göre Konumu ==
Eş'ârîlik, genellikle [[itikad|itikadda]] [[Akıl|akl]]ın yeri hususunda orta bir konumda olsa da, sıklıkla [[Selefiyye]]ye [[Mu'tezile]]den daha yakındır. [[Ebu Hasan Eş'ari]]'nin (ölüm: MS [[935]]) kurduğu bu okul, aklın hiçbir zaman gerçeğe ulaşamayacağını, kulların ancak kayıtsız şartsız inanmakla mutlu olabileceklerini ileri sürer. Doğal olaylar, nedenleri bilinmeyen ve belki de asla bilinemeyecek olan salt bir Tanrısal ilkenin ürünüdürler ve bu ilkece yönetilirler. Bu anlayışa göre akıl, pek güçsüz bir veridir, aklın bugün bilemediğini yarın da bilemeyeceği söylenemez. Bu sebeple insan, bugün ulaşamadı diye belki de yarın ulaşabileceği gerçekler üstünde inancını yitirmemelidir. Bununla birlikte Eş'ariyye, özellikle de [[Selefîyye]] gibi akımlar ele alındığında daha orta yoldadır ve hüküm verirken [[Akıl|akl]]a da yer verir.
 
Eş'ârî'den sonra bu [[ekol]]e mensup olarak, ortaya atılan fikirleri geliştiren [[âlim]]ler arasında şunları saymak mümkündür: [[Ebû Bekir el-Bâkıllânî]] (403/1012-1013); [[İmâmu'l-Haremeyn Cüveynî]] (478/1085-86); [[Ebû Hâmid Gazzâli]] (505/1111); [[Şehristânî]] (548/1153-54); [[Fahru'd-din Râzi]] (606/1209-10); [[Sayfullah Âmidî]] (631/1233-34); [[Beydâvî]] (685/1286-87); [[Sa'dud-din Teftâzânî]] (793/1390-91); [[Seyyid-i Şerif-i Cürcânî]] (816/1413-14); [[Celâlu'd-din Devvâni]] (908/15025-03).
 
== Eş'ârîyye'nin Başlıca İtikadiİtîkâdî Görüşleri ==
Eş'ârî [[Ekol (anlam ayrımı)|ekol]]ünün ana hatlarıyla genel görüşleri;
 
Anonim kullanıcı

Gezinti menüsü