Örgütsel iletişim

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Bundesarchiv Bild

Örgütsel iletişim, birden fazla kişinin bir araya gelerek belli bazı ortak amaçları yerine getirmek üzere koordineli olarak çalıştıkları organizasyonlardaki doğal ve planlı tüm iletişim akışını, süreçlerini ifade eder. Genel iletişim disiplininin bir alt alanıdır. Kurumsal iletişim bünyesinde konu yönetimi, gündem yönetimi, halkla ilişkiler, reklamcılık, pazarlama iletişimi, geleneksel ve dijital pazarlama, yatırımcı ilişkileri gibi birçok farklı uygulama alanını barındırır. Aynı zamanda, kurumsal iletişim yöneticileri kurumun kriz iletişimini, sosyal medya yönetimini, sosyal sorumluluk projelerini, medya ilişkilerini, kurumsal yayınlarını yöneterek şirketin halkla ilişkilerini uygulayan bir yönetim fonksiyonu olma özelliğini taşımaktadır.

Örgütsel iletişimin kapsamında, kişiler arası iletişim, yönetsel iletişim, halkla ilişkiler veya kurumsal iletişim, reklam ve pazarlama iletişimi, teknik iletişim, kurum veya örgüt kültürü gibi alt alanlar yer alır. İçe ve dışa dönük iletişim olarak iki türü vardır.

Örgütsel iletişim, disiplinler arası bir yaklaşımla bağımsız bir sosyal bilimler alanı olsa da, akademik çalışmalarda; işletme, örgütsel psikoloji, insan kaynakları, örgüt sosyolojisi, kamu yönetimi ve halkla ilişkiler ana disiplinlerinin içinde de incelenmektedir.

Kurumsal iletişimle karıştırılmaması gerekir, zira kurumsal iletişim özellikle halkla ilişkiler disiplininin bir uzantısıdır. Örgütsel iletişim, her çeşit örgütteki tüm iletişim süreçlerini kapsayan genel bir şemsiyedir. Ancak kimi zaman literatürde birbirlerinin yerine kullanıldıkları görülür.

Kurumsal iletişimin iyi bir şekilde çalışabilmesi için, kurumsal imaj kültür ve itibar alanındaki çalışmalarını sağlam tutması gerekmektedir. Bunun yanında paydaş yönetimi ve paydaş iletişimi aracılığıyla da kurum, hedef kitlesiyle güvene dayalı ve samimi ilişkiler kurar.