Örgütsel iletişim

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Örgütsel iletişim, birden fazla kişinin bir araya gelerek belli bazı ortak amaçları yerine getirmek üzere koordineli olarak çalıştıkları organizasyonlardaki doğal ve planlı tüm iletişim akışını, süreçlerini ifade eder. Genel iletişim disiplininin bir alt alanıdır.

Örgütsel iletişimin kapsamında, kişiler arası iletişim, yönetsel iletişim, halkla ilişkiler veya kurumsal iletişim, reklam ve pazarlama iletişimi, teknik iletişim, kurum veya örgüt kültürü gibi alt alanlar yer alır. İçe ve dışa dönük iletişim olarak iki türü vardır.

Örgütsel iletişim, disiplinler arası bir yaklaşımla bağımsız bir sosyal bilimler alanı olsa da, akademik çalışmalarda; işletme, örgütsel psikoloji, insan kaynakları, örgüt sosyolojisi, kamu yönetimi ve halkla ilişkiler ana disiplinlerinin içinde de incelenmektedir.

Kurumsal iletişimle karıştırılmaması gerekir, zira kurumsal iletişim özellikle halkla ilişkiler disiplininin bir uzantısıdır. Örgütsel iletişim, her çeşit örgütteki tüm iletişim süreçlerini kapsayan genel bir şemsiyedir. Ancak kimi zaman literatürde birbirlerinin yerine kullanıldıkları görülür.