Traklar

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Atla: kullan, ara
Thracian Tomb of Kazanlak.jpg

Traklar, Antik çağda bugünkü Trakya, Bulgaristan ve Kuzey Yunanistan'da yaşamış, MÖ 4. yüzyılda Büyük İskender'in topraklarını ele geçirmesiyle asimile olmuş bir kavimdir.

Herodot'a göre Hindulardan sonra dünya üzerindeki en kalabalık halk idiler. Bu kavmin en önemli boylarını Odrüsler, Getler ve Daklar teşkil etmekteydi.

Astai: Yıldız dağlarında oturmuş olanlar
Apsintiler: Enez doğusunda oturmuş olanlar
Binnai: Meriç'in orta ve aşağısında oturmuş olanlar
Bessalar: Rodop ile Haimos arasındaki vadilerde oturmuş olanlar
Bettegerriler: Edirne civarında oturmuş olanlar
Bisaltlar: Akte yarımadasında oturmuş olanlar
Bistanlar: Ege kıyılarında oturmuş olanlar
Briantlar: Semadirek adası karşısında oturmuş olanlar
Danthaletler: Yukarı Vardar bölgesinde oturmuş olanlar
Darsiler: Aşağı Vardar mecrasında oturmuş olanlar
Digerler: Rila vadisinin kuzeyinde oturmuş olanlar
Drugeriler: Orta Meriç bölgesinde oturmuş olanlar
Hedonlar: Aşağı Vardar vadisinde oturmuş olanlar
Tynler: İğneada ve midye bölgesinde oturmuş olanlardır. Trakların en savaşcı halkıdır
Kainoiler: Marmara sahilinde oturmuş olanlar
Kebreniler: Arisbos çayı üzerinde oturmuş olanlar
Kikonlar: Biston gölü civarında oturmuş olanlar
Kovpiller: Dedeağaç bölgesinde oturmuş olanlar
Kalopothaklar: Enez'in güneyinden gelibolu yarımadasına kadar olan bölgede oturmuş olanlar
Ladepsoylar: Ergene vadisinde oturmuş olanlar
Mygdonlar: Axias ile vardar arasında oturmuş olanlar
Nipsoylar: Kıyılara yakın yerlerde oturmuş olanlar
Odomantlar: Aşağı vardar vadisinde oturmuş olanlar
Odrysler: Tunca vadisinden sahile kadar olan bölgede oturmuş olanlar
Paitler: Aşağı meriç'ten melas nehrine kadar olan bölgede oturmuş olanlar
Pieresler: Makedonya'dan sürülmiş olanlar
Pyrageriler: Arsuz bölgesinde oturmuş olanlar
Saioylar: Taşoz civarında oturmuş olanlar
Sapailar: Bistanis gölü ve rodopların içine kadar olan bölgede oturmuş olanlar
Satrailer: Rodoplarda oturmuş olanlar
Selletler: Balkanlarda oturmuş olanlar
Serdailer: Sofya civarında oturmuş olanlar
Setonlar: Pallene yarımadasında oturmuş olanlar
Sintoylar: Axias ile Vardar arasındaki dağlık bölgede oturmuş olanlar
Trallesler: Yukarı nestosta oturmuş olanlar
Hypsaltalar: Odryslerin komşusu olup Meriç bölgesinde yaşamış olanlar

Yazı kullanmadıklarından yazılı bir eser bırakmayan Trakiaların kökeni ancak Eski Yunanca'da anılan Trakça kelimelerle saptanabilmiş ve Ural-Altay dil ailesine ait oldukları belirlenmiştir.[kaynak belirtilmeli] Trakya bölgesinin her üç ülkesinde de, Trakialardan günümüze kalabilmiş tek yapılar olan kral mezarları yığma tepelere (tümülüs) rastlanır.

Traklar diğer medeniyetlerde asker olarak görev almışlardır ve benliklerini kaybetmişlerdir.[kaynak belirtilmeli] Traklar aynı zamanda Troia (Troy, Truva) medeniyetinin de kurucusudur.[kaynak belirtilmeli] Troia şehri Trakların bir kısmına başkentlik yapmıştır. Kral ve üst kesim burada yaşarken çiftçiler at yetiştiricileri ve asker aileleri başkente Trakya'dan hizmet etmekteydi. Truva destanında şehirdeki üstün Trakya atlarının salıverilme operasyonundan bahsedilir.

Traklar'ın kökeninin Hint-Avrupa olduğunu iddia eden Batılı arkeologlar ve tarihçi bilim adamları mevcuttur.[kaynak belirtilmeli] Ancak yapılan araştırmalara göre Traklar'ın Hint-Avrupa dil grubu özelliği göstermediği, Moğol ve Türk halklarına yakın özellikler gösterdiği saptanmıştır.[kaynak belirtilmeli] Traklar da tıpkı Moğolistan ve Türkistan'da yaşayan halk kitleleri gibi at biniciliği, okçuluğu, kadın ve erkeklerin sosyal yaşamda eşit olması Asyatik özellik gösterdiğinin büyük kanıtlarıdır.[kaynak belirtilmeli] Ayrıca "Trak" isminin "Türk", "Turuk", "Torik" gibi adlara benzerliklerini de görmemiz de dayanaklarından biridir. Anadolu'daki İlşu Nail hükümdarlığındaki Turki Krallığı adındaki Türk devletinin de olduğu Traklar'ın Asya kökenli olduğu iddialarını güçlendirmektedir. Traklar, Kimmer ve İskit adlı Türk kavimlerinin Trakya'daki temsilcisi olduğu iddiaları da mevcuttur.[kaynak belirtilmeli]

Truva savaşında ağır yara alan halkın bir kısmı buradan göç etmiştir ve kalanlar bir daha bölgeye eskisi kadar hakim olamamıştır. Göç edenlerin gittikleri yer ise İtalya istikametidir. Bu göçmenler orada Yunanlılar tarafından Tyrrhenoi veya Tyrrsenoi adlarıyla bilinmişlerdir.

Ayrıca Eski Yunan Mitlerinden Dionysus ve Orpheus karakterlerini yaratmışlardır.

Kaynakça

[1]