Zeitgeist

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Zeitgeist, bir çağın düşünce ve duygu biçimidir. Bu kavram belirli bir dönemin özelliğini göstermekte, daha doğrusu bu özelliği gözümüzde canlandırmayı denemektedir. Almanca bir kelime olan Zeitgeist birçok dilde de aynen kullanılmaktadır.

Bu kavramın yaratıcısı olarak, ilk defa 1769 yılında Riga'da yayınlanan Güzel Bilim ve Sanat Üzerine, Yeni Yazılara Göre, Eleştirel Ormanlar veya Yansımalar (Kritische Wälder oder Betrachtungen, die Wissenschaft und Kunst des Schönen betreffend, nach Maßgabe neuerer Schriften) başlıklı yazısında Zeitgeist’den bahseden, şair ve filozof Johann Gottfried Herder kabul edilir.

Bu çalışmada Herder, dilbilimci Christian Adolph Klotz ve 1760 yılında Altenburg’da yayınlanan yazısı genius seculi‘ye karşı bir polemik yaratmıştır.

Zeitgeist deyimi, Fransız Devrimi'nden sonra popüler hale gelmiştir.