Yardım dernekleri pulları

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Yardım dernekleri pulları özel kanunlar ile bazı günler posta gönderilerinde kullanılması zorunlu olan pullara denir.

Posta pullarına ek olarak yardım pullu zarf

Çocuk Esirgeme Kurumuna (Himaye-i Etfal Cemiyeti) gelir sağlamak için çıkarılan 2 Nisan 1931 tarihli 1947 sayılı kanun ile kurum tarafından bastırılan yardım pullarının Nisan ayının yirmisinden otuzuncu gününe kadar posta gönderilerinde posta pullarına ek olarak kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. Kullanım tarifesi adi mektuplarda 1, taahütlü mektuplardan 2, telgraflardan 3 kuruş, kartpostallardan ise 20 para yani yarım kuruş ücret şeklindedir.

Kızılay Derneğine (Hilal-i Ahmer Cemiyeti) gelir sağlamak için ise 25 Mart 1934 tarihli ve 2391 sayılı kanun ile dini ve milli bayramlarda senede toplam yirmi gün Dernek tarafından bastırılan yardım pullarının posta pullarına ek olarak kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. Kullanım tarifesi adi mektuplarda 1 kuruş, taahütlü ve kıymetli mektuplarda 2.5 kuruş, telgraflarda 5 kuruş, kartpostallardan ise 20 para yani yarım kuruş ücret şeklindedir.

Benzer şekilde Türk Hava Kurumu(Türk Tayyare Cemiyeti) için de 28 Mayıs 1934 tarihli ve 2459 sayılı kanun ile 30 Ağustos Tayyare (Uçak) Bayramı günü kurum tarafından basılan yardım amaçlı "tayyare" pullarının posta pullarına ek olarak kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. Kullanım tarifesi adi mektuplarda 1 kuruş, taahütlü ve kıymetli mektuplarda 2.5 kuruş, telgraflarda 5 kuruş, kartpostallardan ise 20 para yani yarım kuruş ücret şeklindedir.

Ek olarak yardım pulları zorunluluğu uygulaması 9 Haziran 1958 tarihli 7127 sayılı kanun ile sona erdirilmiş ve yerine ek değerli pul uygulaması getirilmiştir.

Yardım dernekleri pulları.jpg