Vikipedi:Birleştirme

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Birleştirme iki sayfanın içeriklerinin tek sayfa olarak birleştirilmesidir.

Bir sayfayı birleştirmenin birkaç nedeni olabilir:

  1. Tekrar - Tamamen aynı konu ve kapsamlı iki sayfa var.
  2. Örtüşme - Birbiriyle büyük ölçüde örtüşen ve ilgili konularda iki veya daha çok sayfa var. Vikipedi bir sözlük değildir; evrendeki her kavram hakkında ayrı bir madde olması gerekmez. Örneğin "yanabilirlik" ve "yanmazlık" tek bir "yanabilirlik" maddesi altında işlenebilir.
  3. Metin - Eğer bir sayfa çok kısaysa ve makul bir zaman içinde genişlemesi olasıl görünmüyorsa, onu daha geniş bir kavram hakkındaki bir madde ile birleştirmek genelde daha mantıklıdır. Örneğin, meshur kişilerin çocukları, eğer başka nedenlerden dolayı kayda değer değilseler, meşhur kişinin maddesinin bir bölümünde işlenirler, ve ayrı maddeleri açılmışsa oraya birleştirilebilirler.
  4. Bağlam eğer kısa bir madde, okuyucu tarafından anlaşılabilmek için daha geniş bir maddeden açıklayıcı malzemenin aktarılmasını gerektiriyorsa. Örneğin, bir edebî eserdeki ikincil derece karakterler genelde "<eser>'deki karakterlerin listesi" maddesinde işlenirler ve ayrı maddeleri varsa orasıyla birleştirilebilirler.

Aşağıdaki şartlarda birleştirme yapılmamalıdır.

  1. Ortaya çıkacak madde çok uzun ve "hantal" olursa.
  2. Ayrı konular genişletilip ayrı bağımsız (ama birbirine bağlantı veren) maddeler meydana gelebilir.
  3. Konular ayrık konulardır, kısa da olsa kendi maddelerine sahip olmayı hakkediyorlardır.

Birleştirme yapılırsa, saklanan bilgi miktarı ne kadar olursa olsun, mutlaka geride bir yönlendirme sayfası ve bazı durumlarda bir anlam ayrımı sayfası bırakılmalıdır. Bunun nedeni, içine birleşilen sayfanın madde geçmişine bakarak maddeye katkı yapanlara gereken atfın yapılmasını sağlamak içindir. Fazladan yönlendirmelerin bir zararı yoktur ve bazen, alternatif adlar durumunda, maddenin bulunmasına yardımcı olurlar.

Birleştirilecek bilginin bir kısmı veya tamamının hedef sayfada mevcut olduğunu görebilirsiniz. Bunda bir sorun yoktur; tekrarlı bilgiyi silip sadece yeni malzemeyi ekleyebilirsiniz. Eğer hedef sayfaya eklenecek yeni bilgi yoksa sadece eski sayfayı oraya yönlendirebilirsiniz ama değişiklik özetinde bunu belirtmeniz faydalı olacaktır.

Sayfa nasıl birleştirilir[kaynağı değiştir]

Birleştirilecek sayfalar[kaynağı değiştir]

  • Kategori:Birleştirme önerileri birleştirilmesi önerilmiş (tartışma ve açıklamalarla) sayfaların bir listesini içerir. Bu sayfanın kullanılması seçmelidir. Bu maddelerde de birleştirme işaretleri olmalıdır.

Birleştirme şablonlarının listesi[kaynağı değiştir]

Birleştirme talepleri:

Devam eden birleşme işlemleri:

Tamamlanmış birleşmeler:

Çeşitli:

Ayrıca bakınız[kaynağı değiştir]