Tapu sicili

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Tapu: Bir taşınmaz malın yüzölçümünü, numarasını(pafta, ada ve parsel olarak), mahallesini ve sahibini gösterir belgedir. Eski Türkçedeki kapuk (sağlam) sözcüğünden gelmiştir.

Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. Devlet, zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder. Devletin sorumluluğuna ilişkin davalar, tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür.

Tapu sicili herkese açıktır. İlgisini inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve belgelerin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini veya bunların örneklerinin verilmesini isteyebilir. Kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri süremez., ifadeleri hukuk kuralı olarak düzenlenmiştir.

Tapu Sicil Müdürlüklerinde Akitli, Akitsiz işlemler, Mahkemeler, İcra Müdürlükleri, ilgili Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Mal Varlığı Araştırmaları, Tapu Kaydı bilgi ve belgelerinin temini ile Kanunun öngördüğü diğer hususlar konusunda hizmet verilmektedir.

Tapu Sicil Müdürlüklerinde yapılan Akitli ve Akitsiz işlemlerinden başlıcaları[değiştir | kaynağı değiştir]

a.Akitsiz (tek taraflı irade beyanı ile),

 1. Aile Konutu Şerhi
 2. Aile Konutunda Kalma Hakkının Şerhi
 3. Ayırma (ifraz) İstemi
 4. Bağışlama Vaadinin Şerhi İstemi
 5. Bağıştan Rucu Edilerek Taşınmazın
 6. Birleştirme (Tevhit) İstemi
 7. Cebri SatışIn Tescili İstemi
 8. Cins Değişikliği İstemi
 9. Düzeltme (Tahsis) İstemi
 10. Eşler Arasındaki Mal Rejimi Sözleşmeleri
 11. Finansal Kiralama
 12. Geçici Tescil Şerhi
 13. Hükmen Dükkân İfrazı İstemi
 14. Hükmen Kamulaştırma
 15. İntifa Terkini İstemi
 16. İpotek Alacağının Temliki
 17. İpotek Terkini İstemi
 18. İştirakın (elbirliğinin) Bozulması
 19. İzale-i Şuyu Satışı Tescil İstemi
 20. Kanuni İpoteğin Akitten Sonra Tescili İstemi
 21. Kat İlavesi Ve Arsa Payı Değişikliği İstemi
 22. Kat İrtifakı İstemi
 23. Kat İrtifakı Terkin İstemi
 24. Kat Karşılığı İnşaat Hakkı Sözleşmesi Şerhi
 25. Kat Karşılığı İnşaat Şerhi Terkin İstemi
 26. Kat Mülkiyeti Kurulması
 27. Kat Mülkiyetinden Adi Mülkiyete Dönüş İstemi
 28. Kira Şerhi İstemi
 29. Kira Şerhi Terkin İstemi
 30. Kooperatif Üyelerine Tahsis İstemi
 31. Mahkeme Kararının Tescili İstemi
 32. Mirasın Taksimi
 33. Muhtesatın Devri Ve Terkini
 34. Ortaklaşa Kullanılan Yerlerin Tescili
 35. Paylı Mülkiyeti Devam Yükümlülüğü
 36. Satış Vaadinin Şerhi İstemi
 37. Serbest Dereceden Yararlanma Hakkının İpotekten Sonra Tanınması
 38. Sulh Hakimi Veya Noterde Yapılan Ölünceye Kadar Bakma Akdinin Tescili İstemi
 39. Şura İstemi
 40. İştia İstemi
 41. Vefa İstemi
 42. Teferruatın Yazımı İstemi
 43. Teknik Hataların (yüzölçümün) düzeltilmesi
 44. Ticari İşletme Rehni
 45. Unvan Değişikliği İstemi
 46. Vasiyetnamenin Tenfizi İstemi
 47. Yola Terk İstemi
 48. Yoldan İhdas İşlemi
 49. Yönetim Planı Eklenmesi (veya Değişikliği) İstemi

b. Akitli (İki veya daha fazla tarafın irade beyanı ile),

 1. Bağımsız Bölüm İlavesi
 2. Bağış
 3. Devre Mülk Hakkı
 4. Diğer İrtifak Hakları
 5. Geçit Hakkı
 6. İdareler Arasında Taşınmaz Mal Devri
 7. İntifa Hakkı
 8. İpotek
 9. Kamulaştırılan Taşınmazın Eski Sahibine İadesi
 10. Kamulaştırma
 11. Kat İrtifakı
 12. Kat Karşılığı Temlik Akdi
 13. Kat Mülkiyeti
 14. Kaynak Hakkı
 15. Miras Payının Devri
 16. Oturma Hakkı
 17. Ölünceye Kadar Bakma Akdi
 18. Ölünceye Kadar Gelir Sözleşmesi
 19. Satış
 20. Su, Gaz, Elektrik vb. Mecralar
 21. Taksim
 22. Taşınmaz Yükü
 23. Trampa
 24. Üst (İnşaat) Hakkı

Ve kanunun öngördüğü diğer işlemler. Bu işlemler için 492 sayılı Harçlar Kanunu 'nun (4) sayılı tarifesine göre belirlenen harçlar tahsil edilir