İçeriğe atla

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
YEK
Kurumun logosu
Genel bilgiler
Kuruluş tarihi30 Aralık 2010 (13 yıl önce) (2010-12-30)[1]
BağlılığıKültür ve Turizm Bakanlığı
AdresKanuni Medresesi Sok. No:5 Süleymaniye Cami Karşısı Süleymaiye / Fatih / İstanbul
Yıllık bütçe₺45.305.000 (2020)[2]
Yönetici(ler)
 • Muhittin Macit, Başkan
Web sitesiyek.gov.tr

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, yazma eser kütüphanelerinin alanında uzmanlaşmış birimler olarak etkin şekilde hizmet vermesine, kültür mirası yazma ve eski harfli nadir basma eserlerin toplanması, korunması, sağlıklı biçimde geleceğe ulaştırılması ile bilim, kültür ve sanat dünyasının hizmetine sunulmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere kurulan, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz, özel bütçeli ve merkezi İstanbul’da olan bir devlet kurumu. 28 Aralık 2010 tarihinde kabul edilen 6093 sayılı "Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun" ile kurulmuştur. Daha sonra 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle yeniden düzenlenmiştir.

Kurum başkanı, dört yıllık süre için cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır.

Başkanlık, merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir. Merkez teşkilatı hizmet birimlerinden oluşur.

Başkanlığın taşra teşkilatı olarak Ankara, İstanbul ve Konya bölge müdürlükleri kurulmuştur.

Başkan, Başkanlığın en üst yöneticisi olarak Başkanlık görev ve hizmetlerini mevzuat hükümlerine, yıllık programlara, Başkanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planlarına, performans ölçütlerine, hizmet kalite ve standartlarına uygun olarak görev alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde Bakana karşı sorumlu olarak yürütür. Başkan, merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Görevleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Başkanlığın görevleri şunlardır:[3]

 • Kütüphaneleri, kütüphanecilik ilke ve standartları çerçevesinde eşgüdüm içinde yönetmek, her türlü kütüphanecilik hizmetlerini doğrudan veya elektronik ortamda sunmak, kütüphanecilik standartlarını geliştirmek.
 • Eserlerle ilgili çalışmalarda ilkeleri belirlemek, geliştirmek ve değişen ihtiyaç ve koşullara uygun olarak ilgili mevzuatı oluşturmak.
 • Gerekli fiziki koruma ve güvenlik şartlarını oluşturarak eserlerin sağlıklı bir şekilde saklanmasını sağlamak.
 • Konservasyon ve restorasyon çalışmalarıyla ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütmek, kullanılacak malzemeleri üretmek, temin etmek, eserlerin konservasyon ve restorasyonlarını yapmak.
 • Kütüphane koleksiyonlarını zenginleştirmek, eserlere ilişkin bilimsel çalışmaları derlemek, eserlerin kütüphanecilik ilkelerine uygun olarak kataloglama, sınıflama ve bibliyografya çalışmalarını yürütmek, veri tabanlarını oluşturmak.
 • Eserlerle ilgili çeviri, sadeleştirme ve tıpkıbasım çalışmaları ile içerik incelemelerini yürütmek, desteklemek ve bu çalışmaların sonuçlarını yayımlamak.
 • Yazma eserlerin, kaleme alındıkları alfabenin en kolay şekli ile basımını gerçekleştirmek.
 • Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda basılı, görsel, işitsel yayınlar yapmak veya yaptırmak, yayınları ücretli veya ücretsiz kullanıma sunmak.
 • Eserlerin dia, mikrofilm, dijital ortamlar ile fotoğraf ve benzeri dijital olmayan ortamlarda arşivini oluşturmak ve hizmete sunmak.
 • Eserlerin yurt içi ve yurt dışında tanıtılmasını sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, seminer, sempozyum, sergi ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
 • Görev alanına giren konular ile hat, tezhip, ebru, ciltçilik gibi Türk el sanatlarıyla ilgili sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek, bu sanatların yaşatılmasına, yaygınlaştırılmasına, desteklenmesine ve tanıtılmasına yönelik faaliyetleri yürütmek, bu tür faaliyetleri yürüten kurumları desteklemek.
 • Başkanlığın faaliyet alanıyla ilgili konularda yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • Gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan eserlerin tespit ve tescil işlemlerini yapmak, talep halinde bunlara bedelli ya da bedelsiz restorasyon ve konservasyon hizmetleri vermek.
 • Personele yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlemek.
 • Kanunlar ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Hizmet birimleri ve görevleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Başkanlığın hizmet birimleri şunlardır:[3]

Yazma ve Nadir Eserler Dairesi Başkanlığı[değiştir | kaynağı değiştir]

Süleymaniye'deki Yazma ve Nadir Eserler Dairesi Başkanlığı binası

Yazma ve Nadir Eserler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

 • Kullanıcıların eserlere etkin erişimini sağlamaya yönelik kütüphanecilik hizmetleri vermek.
 • Eserlerden yararlanılarak oluşturulan tez, makale, kitap gibi bilimsel araştırma sonuçlarını toplamak ve kullanıcıların hizmetine sunmak.
 • Yurt içinde veya yurt dışında bulunan eserlere ilişkin bibliyografyalar hazırlamak, kataloglar oluşturmak ve bu verilere elektronik ortamda erişimi sağlamak.
 • Başkanlığın faaliyetleri ve çalışmalarını kamuoyuna duyurmak ve tanıtmak amacıyla bülten ve dergi gibi yayınlar hazırlamak.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, seminer, sempozyum, sergi gibi kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlemek.
 • Başkanlığın görev alanına giren konularda yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • Eserlerin demirbaş kayıtlarını tutmak.
 • Hizmetlere ilişkin istatistikler tutmak.
 • Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanlığı[değiştir | kaynağı değiştir]

Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

 • Eserlerde işlenen konu ve kullanılan sanatlarla ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, yaptırmak.
 • Çeviri ve sadeleştirme yapmak, eserlerin orijinal dilinde matbu harflerle yazılmasını sağlamak.
 • Bilimsel, kültürel ve tanıtıcı yayımlar yapmak, yaptırmak.
 • Yayın kurulları oluşturmak.
 • Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı[değiştir | kaynağı değiştir]

Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

 • Gerekli fiziki koruma ve güvenlik şartlarını oluşturarak eserlerin sağlıklı bir şekilde saklanmasını sağlamak.
 • Konservasyon ve restorasyon çalışmalarıyla ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütmek, bu araştırmaların sonucuna göre eserler üzerinde uygulanacak konservasyon ve restorasyon yöntemlerini saptamak, kullanılacak malzemeleri üretmek veya temin etmek, eserlerin konservasyon ve restorasyonlarını yapmak.
 • Eserlerin dia, mikrofilm ve dijital ortamlar ile fotoğraf gibi dijital olmayan ortamlarda arşivini oluşturmak.
 • Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapar.

Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı[değiştir | kaynağı değiştir]

Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

 • Başkanlık personelinin her türlü özlük işlemleri, personel eğitimi ve personel hareketliliğine ait iş ve işlemleri yapmak.
 • Başkanlık faaliyetleriyle ilgili yapım, bakım, onarım, satın alma, kiralama, ulaşım, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, belge yönetimi, demirbaş, arşiv, depolama ve sağlık giderleri ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak.
 • Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği[değiştir | kaynağı değiştir]

Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

 • 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.
 • Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Başkanlık Müşavirleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Kuruma bağlı olan kütüphaneler[3][değiştir | kaynağı değiştir]

Başkanlığa Bağlı Kurulan Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlükleri[değiştir | kaynağı değiştir]

İl Adı İlçe Adı Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğünün Adı Bağlı Olduğu Teşkilat
1 İstanbul Fatih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi İstanbul Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü
2 İstanbul Üsküdar Hacı Selim Ağa Yazma Eser Kütüphanesi İstanbul Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü
3 İstanbul Merkez Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi İstanbul Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü
4 İstanbul Fatih Millet Yazma Eser Kütüphanesi İstanbul Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü
5 Bursa Osmangazi İnebey Yazma Eser Kütüphanesi İstanbul Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü
6 Edirne Merkez Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi İstanbul Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü
7 Çorum Merkez Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi Ankara Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü
8 Kastamonu Merkez Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Ankara Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü
9 Kütahya Merkez Vahid Paşa Yazma Eser Kütüphanesi Ankara Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü
10 Amasya Merkez Amasya Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi Ankara Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü
11 Sivas Merkez Ziya Bey Yazma Eser Kütüphanesi Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü
12 Konya Karatay Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü
13 Diyarbakır Merkez Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü
14 Kayseri Melikgazi Raşit Efendi Yazma Eser Kütüphanesi Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü
15 Manisa Merkez Manisa Yazma Eser Kütüphanesi Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü

Başkanlığa Devredilen Yazma Eser Kütüphaneleri[değiştir | kaynağı değiştir]

İl Adı İlçe Adı Kütüphane Adı
1 Bursa Osmangazi İnebey Yazma Eser Kütüphanesi
2 Diyarbakır Merkez Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi
3 Edirne Merkez Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi
4 İstanbul Fatih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü
5 İstanbul Fatih Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi
6 İstanbul Merkez Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi
7 İstanbul Üsküdar Hacı Selim Ağa Yazma Eser Kütüphanesi
8 İstanbul Merkez Atıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi
9 İstanbul Fatih Millet Yazma Eser Kütüphanesi
10 İstanbul Fatih Ragıp Paşa Yazma Eser Kütüphanesi
11 Kayseri Melikgazi Raşit Efendi Yazma Eser Kütüphanesi
12 Konya Meram Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğü
13 Konya Karatay Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi
14 Sivas Merkez Ziya Bey Yazma Eser Kütüphanesi

Başkanlığa Devredilen Halk Kütüphaneleri ve Yeni İsimleri[değiştir | kaynağı değiştir]

İl Adı İlçe Adı Halk Kütüphanesinin Adı Yeni Kurulan Birim Adı
1 Amasya Merkez Amasya Beyazıt Halk Kütüphanesi Amasya Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi
2 Ankara Adnan Ötüken Halk Kütüphanesi Ankara Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü
3 Çorum Merkez Hasan Paşa Halk Kütüphanesi Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü
4 İstanbul Merkez Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürlüğü Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü
5 Kastamonu Merkez Kastamonu İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü
6 Kütahya Merkez Vahid Paşa İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Vahid Paşa Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü
7 Manisa Merkez Manisa İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Manisa Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü

Başkanlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Başkan Görev Başlangıcı Görev Bitişi
1 Prof. Dr. Muhittin Macit Mayıs 2011 18 Nisan 2023
2 Prof. Dr. Ferruh Özpilavcı 18 Nisan 2023 Görevde

Ödülleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 30 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 18 Eylül 2020. 
 2. ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 16 Eylül 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Eylül 2020. 
 3. ^ a b c "Arşivlenmiş kopya". 22 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Eylül 2020. 
 4. ^ "2016 Yılının "Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" Açıklandı". Türkiye Yazarlar Birliği. 28 Şubat 2017. 6 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ekim 2017. 

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]