Sofu Sinan Paşa

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Sofu Sinan Paşa , beylerbeyi ve vezirlik görevlerinde bulunmuş Osmanlı devlet adamıdır.

Arnavut kökenli bir ailenin çocuğu olarak Prizren’in Luma (bölge) nahiyesinin Vila köyünde doğmuştur.[1] Yaşadığı dönem tarihçileri Gelibolulu Mustafa Âlî ve Hasanbeyzâde Ahmed Paşa onun sadrazamlık görevinde bulunmuş Koca Sinan Paşa ile akraba olduğu belirtmektedir.[2] Sarayda; İstanbul ağalığı (Acemi Ocağı yöneticiliği) ve sekbanbaşılık görevlerini yürüttükten sonra 1590 yılında ikinci mîrâhur ve sonrasında kul kâhyalığı yapmış[1] ve aynı yılın Kasım ayında da Budin beylerbeyi olmuştur.[3] 1592 yılı Ocak ayı sonlarında görevinden ayrılana kadar bu görevini sürdürmüştür.[2] 1594 yılında kısa süre Kars beylerbeyliği görevini yürüten Sinan Paşa, 1594 yılı Aralık ayında Temeşvar beylerbeyi olarak görülmektedir. 1595 yılı Ağustos’unda ikinci defa Budin beylerbeyi olmuştur. 1596 yılı Mayıs ayında bu görevinden alınarak[4] Erzurum beylerbeyi olmuştur. Erzurum beylerbeyi olarak katıldığı Eğri Seferinde, 12 Ekim 1596 yılında Eğri’nin fethini müteakip Eğri Eyaleti’nin kurulmasıyla buraya beylerbeyi olarak görevlendirilmiştir.[5] 17 Ağustos 1595'te vezirlik rütbesiyle Anadolu beylerbeyi görevine getirilmiştir. 1600-1601 yılında Bosna beylerbeyi olmuştur. 1603 yılında vezirlikle İstanbul’a gelen Sinan Paşa; Sadrazam Malkoç Yavuz Ali Paşa 1604 yılında Avusturya seferine çıktığında birkaç gün, 1605 yılında da Sadrazam Sokolluzade Lala Mehmed Paşa’nın Estergon seferinde sadâret kaymakamlığı görevinde bulunmuştur. 1607 yılında ikinci defa Bosna beylerbeyi, 1608 yılında da Şam beylerbeyliği görevlerinde bulunan Sinan Paşa, 1615 yılında Rodosçuk (Tekirdağ) taraflarında ölmüştür.[1]

Sinan Paşa'nın Kosova'nın Prizren şehrinde 1615 yılında yaptırdığı cami günümüze ulaşabilmiştir.[1]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ a b c d Karakaya, Enis (2019). "Sinan Paşa Camii". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Cilt gözden geçirilmiş 3. Basım, EK-2. cildi. Türkiye Diyanet Vakfı. ss. 508-510. 29 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ağustos 2022. 
  2. ^ a b Önal, Ahmet (2012). Koca Sinan Paşa'nın Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri (1520?-1596). İstanbul: T.C. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Ana Bilim Dalı Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı-Doktora Tezi. s. 134,258. 
  3. ^ Gévay, Antal (1841). A' budai pasák. 24 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Şubat 2015. 
  4. ^ Kılıç, Orhan (2019). "Budin ve Tımışvar Eyaletlerinin Paşaları: Karşılaştırmalı Bir Analiz". OTAM, 49. DergiPark. s. 208. 15 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2022. 
  5. ^ Millik Akdoğan, Nida (2005). "Dâ'i-i Fakir:Tarih-i Engürüs ve Feth-i Eğri (Tahkikli Neşir)" (PDF). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı-Yüksek Lisans Tezi. acikerisim.aku.edu.tr. ss. 1-70. 15 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 15 Ağustos 2022.