Sempozyum

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Antik Yunan'da, sempozyum (Yunanca: συμπόσιον symposion, συμπίνειν sympinein, "birlikte içmek") bir içki davetiydi. Sempozyumda geçen veya sempozyumu betimleyen edebi eserler iki Sokratik Diyaloğu, Platon'un Sempozyum'unu ve Ksenefon'un Sempozyum'unu, ayrıca Megaralı Theognis'in ağıtları gibi birkaç Yunan şiirini içerir. Yunan ve Etrüsk sanatında tasvir edilen sempozyumlar benzer mizansenler göstermektedir.

Roma toplumundaki karşılığı Latince convivium'dur.