Sempozyum

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Antik Yunan'da, Symposion (Yunanca: συμπόσιον symposion, συμπίνειν sympinein, "birlikte içmek"), Antik Roma'daysa Symposium veya Convivium (birlikte yaşamak) adlı altında içerisinde bir ziyafeti veya bir içki alemini barındıran bir sosyal etkinliktir. Roma edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Marcus Tullius Cicero Symposium’u, hayatı birlikte yaşamakla bir tutmuş ve bu kavramı karşılayan convivium terimini kullanmıştır. Türkçeye Fransızcadan 'sempozyum' olarak geçen symposion, symposium sözcüğü, günümüzde yalnızca bir tartışma grubunu belirtmekte ve 'bilgi şöleni' olarak çevrilmektedir.

Symposion'da geçen veya Symposion'u betimleyen edebi eserler iki Sokratik Diyaloğu, Platon'un Symposion adlı diyoloğu ve Ksenefon'un Sempozyum'unu, ayrıca Megaralı Theognis'in ağıtları gibi birkaç Yunan şiirini içerir. Yunan ve Etrüsk sanatında tasvir edilen sempozyumlar benzer mizansenler göstermektedir.