Sağlıkevi

From Vikipedi
Jump to navigation Jump to search

Kırsal bölgelerde coğrafya ve yol durumu göz önüne alınarak iki - üç bin nüfus için bir sağlık evi yapılmıştır. Sağlık evleri, sağlık ocağına bağlı olarak çok yönlü hizmet gören kuruluşlardır.

Sağlık Evlerinin Amacı[edit | edit source]

Sağlık evlerinde personel olarak yalnızca ebe ya da ebe hemşire görevledir; başka personel bulunmaz. Sağlık evlerinde yerine getirilen başlıca görevler şunlardır:
  • Anne, çocuk sağlığı hizmetleri
  • Sıtma eradikasyon hizmetleri
  • Hasta takibi ve eğitimi
  • Aile planlaması hizmetleri
  • Çevrenin düzenlenmesi ve korunması
  • Sağlık eğitimi hizmetleri
  • İlk yardım ve acil tedavi hizmetleri
  • Sosyal yardım hizmetleri verilmektedir.

Kaynakça[edit | edit source]

Tıbbi Terminoloji (Tedavi Hizmetleri), MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), ANKARA, 2008.