SCORM

Vikipedi, özgür ansiklopedi

SCORM (Sharable Content Object Reference Model) web tabanlı e-öğrenme için çeşitli standartlar ve özelliklerin belirtildiği bir standartlar topluluğudur.

Halen SCORM 2004 V.3 sürümü bulunan bir içerik yönetimi standartıdır. SCORM standartları içeriğin öğretilebilir özellikleri ile değil, yayımı ile ilgilenmektedir. SCORM standartları; e-öğrenme içeriklerinin birlikte çalışılabilirlik, yeniden kullanılabilirlik, yönetilebilirlik, ulaşılabilirlik, devamlılık, ölçeklenebilirlik, sıralama ve dolaşım özellikleri üzerine getirilen standartlardan oluşmaktadır.

Gelişimi[değiştir | kaynağı değiştir]

90'lı yıllarda ABD'nin askeri personelinin hizmetiçi eğitimleri ihtiyacının yüz yüze eğitimlerle karşılanamayacağı öngörülerek, ancak uzaktan eğitim yoluyla yapılabileceği kararı alınmıştır. Bu karardan sonra ihale yoluyla uzaktan eğitim içerikleri geliştirilmeye başlandığında; her firmanın ayrı içerikler geliştirdiği ve bunların hepsinin ancak firmanın geliştirdiği Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (ÖYS) çalıştığı görülmüştür. Bu durumun içinden çıkılması zor bir ÖYS kargaşası yaratması nedeniyle zamanın Savunma Bakanı ABD Başkanı'nın da katıldığı bir konferans düzenleyerek, ilgili tüm kurum, üniversite ve firmaları bir araya getirmiştir. Bu konferans sonunda ÖYS'lerine asgari müştereklerde birleşecek bir standart getirme kararı alınmıştır. Bu karar neticeside toplanan ADL inisiyatifi vasıtası ile bir çalışma grubu kurulmuş ve geliştirilen standartlarla paylaşılabilmesi ve onlara referans oluşturması makasadı da dikkate alınarak paylaşılabilir içerik nesneleri referans modeli (SCORM) adı verilmiştir.

SCORM neleri tanımlar?[değiştir | kaynağı değiştir]

SCORM, Shareable Content Object Referans Model (Paylaşılabilir İçerik Nesne Referans Modeli) sözünün kısaltmasıyla oluşur ve içeriklerin çalışması için bir iskelet oluşturur.

Bir SCORM nesnesi şu tanımlara sahip olmalıdır:

  1. Kalıcılık (Durability): İçerik, maliyetini karşılayabilmesi için tutarlı olduğu sürece kalıcı olmalıdır.
  2. Taşınabilirlik (Portability): İçerik bir sistemden başka bir SCORM destekli sisteme taşına bilmelidir.
  3. Tekrar Kullanılabilirlik (Reusablity): İçerik tekrar tekrar kullanılabilir olmalıdır. Modüller farklı şekillerde düzenlenebilir olmalıdır.
  4. Birlikte Çalışabilirlik (Interoperablity): İçerik bir sistemden başka bir sisteme taşındığında da çalışıyor olmalı.
  5. Erişilebilirlik (Accessiblity): İçerik, içerik kütüphanesinden erişilebilir olmalıdır. Bu da belirli metadataların içerik paketine eklenme zorunluluğunu getirir.

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]