Sürekli sarı basın kartı

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Sürekli sarı basın kartı, Türkiye'de Basın Kartları Yönetmeliği hükümleri gereğince, gazeteciliğe başladıktan sonra, mezun olduğu okula göre 1-3 yıl sonra alınan sarı basın kartını, aralıksız olarak 20 yıl fiilen gazetecilik yaparak taşıyan gazetecilere, bu tarihten sonra fiilen gazetecilik yapmasalar bile ömür boyu taşıma hakkı veren karttır. Bu kartın daha önceki ismi, "basın şeref kartı" idi.

Basın kartının niteliği ve sağladığı kolaylıklar[değiştir | kaynağı değiştir]

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 'nce yürütülen Basın Kartı Yönetmeliği hükümlerine göre Sarı basın kartı veya Sürekli sarı basın kartı taşıyan gazetecilere sağlanılan kolaylıklar şunlardır:

".......Madde 46 Basın kartı hamilleri,

a) Devlet ve belediyelerin, özel idare ve köylerin veya bunlara bağlı kuruluşların, şehir içinde veya dışında işlettikleri tarifeli taşıtlardan, indirimli veya parasız olarak yararlanmak,
b) Kamuya ait müze, galeri, sergi, stadyum ve hipodromlar ile benzeri yerlere ücretsiz girmek,
c) Kanunen gizli olmayan veya idarece gizli yapılmasına gerek görülmeyen toplantı yerine serbestçe girmek,
d) Resmi törenlere kolay görev yapmalarını sağlayabilecek bir konumda katılmak,
e) Kartlarını ibraz etmek şartıyla, posta işletmelerinde bulunan telgraf, faks, telefon, teleks ve benzeri araçlardan öncelikli olarak yararlanmak ve her türlü matbuatı indirimli ücretle göndermek,
f) Emniyet Genel Müdürlüğü’nce düzenlenmiş “Basın Trafik Kartı”nı ibraz etmek şartıyla, devlet törenlerinde, milli veya milletlerarası müsabakalarda, basın toplantılarında, Türk ve yabancı devlet büyüklerinin resmi ziyaret, gezi ve incelemelerinde ve benzeri diğer durumlarda, trafik görevlilerinin vereceği işaret ve talimatlar doğrultusunda, park etme, durma, duraklama ve geçiş üstünlüğü gibi kolaylıklardan yararlanmak,
hakkına sahiptirler.
Güvenlik kuvvetleri ve kamu kuruluşları, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hallerde, basın kartı sahiplerinin görevlerini en kolay şekilde yapmalarına yardımcı olurlar."

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]