Süfyani

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Süfyan sayfasından yönlendirildi)

Süfyan bazı tanımlamalara göre İslam Deccali veya ahir zamanda çıkıp İslam dinine büyük zarar vereceği söylenen kişidir.

Mehdi, Mesih, deccal, süfyan gibi karakterler erken İslam tarihinde, iktidar olma savaşı veren Kufe merkezli Alioğulları (Ehl-i beyt), Horasan coğrafyasından siyah sancaklı Abbasiler ve Ebu Süfyan soyundan gelen Şam merkezli Ümeyye oğulları (Emeviler) gibi guruplar arasında, çıkış yerleri olarak o günün güç merkezlerini işaret eden, toplumda kendilerine yer edinme adına, iyi karakterlerin kendi içlerinde, kötü karakterlerin ise rakiplerinde aranması yönünde, haklarında çok sayıda hadis uydurulan, [1][2][3] dönemin dinsel-politik figürleri olarak ortaya çıktılar.[4] Daha sonraki dönemlerde ise birtakım dini guruplar, bu figürlerin gerçek anlamda var olduğuna inandılar ve onları inanç esaslarına dahil ettiler. Bu veya benzer deyim ve tiplemeler İslam dünyasında günümüze kadar devam etmiş, dini guruplar kendi liderlerini mehdi, mesih gibi kurtarıcı, rakiplerini ise deccal, süfyan gibi aşağılayıcı sıfatlarla anmaya devam etmişlerdir.[5][6][7] O kadar ki, Abbasoğulları veya Alioğullarının Mehdi figürüne rakip olarak, Emeviler, iyi bir karakter olan kurtarıcı Süfyan figürünü ortaya sürdüler. Ancak Abbasi veya Ehli beyt taraftarları kısa sürede yeni hadislerle bu figürü kötü bir karaktere çevirmeyi ve Emevileri alt etmeyi başardılar.[8]

Hakkında[değiştir | kaynağı değiştir]

Bir hadiste hakkında şöyle bir ifade vardır:[9]

Âhir zamanda bir adam çıkacak ve ona Süfyan denilecek”

Sahih hadislerde bildirildiğine göre âhir zamanda gelecek ve İslam ümmetine karanlık günler yaşatacak, şeâir-i İslamiyeyi (İslama sembol olmuş iş ve ibâdetler) tahribe çalışacak dehşetli ve münafık bir varlıktır."[10] Çoğu kere onun harikalıklarından bahsedilir ve komutanlığına da dikkat çekilir.[11]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ https://sorularlarisale.com/risale-i-nurlarda-deccal-ve-sufyan-konulari-nasil-islenmistir
 2. ^ "Arşivlenmiş kopya". 15 Temmuz 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ocak 2013. 
 3. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, Mehdî, yazar: Yusuf Şevki Yavuz
 4. ^ https://www.indyturk.com/node/113076/t%C3%BCrkiyeden-sesler/%C5%9Fia-ve-s%C3%BCnnilerde-mehdi-deccal-mesih-ve-sa%C3%AEd%C3%AA-kurd%C3%AE
 5. ^ https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/85917
 6. ^ http://www.adimlardergisi.com/din-pezevengi-bolgesel-guc-deccal-dunya-gucu-2/
 7. ^ "Arşivlenmiş kopya". 13 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2012. 
 8. ^ https://acikerisim.sakarya.edu.tr/bitstream/handle/20.500.12619/77122/T08330.pdf?sequence=1
 9. ^ Hakim en-Nisaburî, Ebû Abdullah Muhammed, Müstedrek, I-IV (Beyrut: Dâru’l-Marife, ts.), 4:520; Kenzü’l-Ummal, 14:272.
 10. ^ Alâeddin el-Müttekì bin Hüsameddin bin İsmail el-Hindî, Kenzü'l-Ummal (Beyrut: 1989), 11:125; Bursalı İsmail Hakkı, Ruhu'l-Beyan fî Tefsîri’l-Kur’ân, I-X (İstanbul: 1330), 8:197.
 11. ^ Müslim, Fiten: 125.