Peyzaj mimarı

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Peyzaj mimarı, peyzajı oluşturan doğal ve kültürel kaynakları koruyarak insanlar için güvenli, yaşanabilir, erişebilir, konforlu ve huzurlu mekanlar yaratan bunu yaparken de ekolojik, estetik, ekonomik ve işlevsel boyutları göz önüne alarak tasarlanması, planlanması, tahrip olmuş veya bozulan alanlarda onarımını ve sürdürülebilirlik ilkesi ile paralel yönetim konularında bilimsel ve sanatsal ilkeler doğrultusunda proje üreten kişidir. Peyzaj mimarlığı mesleğini yapan kişilerdir. Üniversitelerin dört yıllık lisans programından mezun olan kişilere peyzaj mimarı, iki yıllık önlisans programından mezun olanlara peyzaj teknikeri, yüksek lisans (master) programlarından mezun olanlar ise peyzaj yüksek mimarı unvanı alırlar.

Peyzaj tasarımı / planlama hizmetlerini, formasyonuna, mesleki uzmanlığına ve faaliyetine göre; odanın ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak yapmaya yetkili, yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik sıfatını ve unvanını koruyan, çalışması kısıtlanmamış serbest meslek sahibi, kamu görevlisi veya ücretli çalışandır.

Uluslararası olarak peyzaj mimarı tanımı[değiştir | kaynağı değiştir]

Uluslararası meslek standardına göre meslek kodu: 2162 'dir. (ISCO-88)

Peyzaj mimarları parklar, okullar, yollar, endüstri, kurum ve konut alanlarının dış çevreleri gibi açık alan projelerinin peyzaj tasarımı, planlaması ve planları; bunların yapımı, bakımı, yönetimi ve rehabilitasyonunu izler.[1]

Kapsayan görevler şunlardır[değiştir | kaynağı değiştir]

a) Peyzaj mimarlığı için yeni veya mevcut kuram ve yöntemleri geliştirmek, iyileştirmek ve ilgili politika önerileri sağlamak,[1]

b) Önerilen yapıların, parkların, yolların ve diğer açık alanların büyüklüğünü, stilini, tipini belirlemek için diğer paydaşlarla birlikte alanları inceleyerek müşterilere danışmanlık ve yönetimi sağlamak,[1]

c) İlgili alanların, coğrafi ve ekolojik özellikleri, yerşekillleri(jeomorfoloji), toprak, bitki örtüsü, alan hidrolojisi, görsel özellikleri ve insan yapımı yapılar, arazi kullanımını formüle etmek, geliştirme önerileri ve fizibilite çalışmaları ve çevresel etki raporları hakkında ortak verilerin toplanması, derlenmesi ve analiz edilmesi,[1]

d) Raporlar, stratejik planlar, saha planları, çalışma çizimleri, teknik özellikleri ve arazi maliyet tahminleri, zemin modelleme, bitki örtüsü ve erişimde dahil yer ve önerilerin detaylarını hazırlar,[1]

e) İnşaat ve mühendislik firmaları tarafından kullanılmak üzere şartname ve sözleşme metinleri yazmak ve müşteriler adına ihaleye çıkmak,[1]

f) İlgili projelerin fizibilitesi, maliyet, zamanlama ve düzenlemesini sağlamak için gerekli bağlantıları yapmak,[1]

g) Dış çevre ortamlarında işlevi ve kalitesi ile ilgili sorunların belirlenmesi en iyi çözümleri bulmak ve gerekli tasarım, çizim ve planlarını yapmak,[1]

h) Kalite standartları ve özellikleri ile ilgili uyumu sağlamak için inşaat ve ıslah çalışmalarının izlenmesi,[1]

i) Diğer uzmanlarla birlikte teknik irtibatı ve fikir alışverişini sürdürmek.[1]

Kullanılan alet ve ekipmanlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Uydu verileri, hava fotoğrafları, haritalar, planlar
 • Bilgisayar donanım ve programları (Autocad, lumion, 3dsmax, google sketch up, photoshop, gis, arcview, arcgis, netcad, uzaktan algılama, gibi tasarım ve planlamada kullanılmak üzere bilgisayar destekli programlar)
 • Coğrafi bilgi sistemleri
 • Çizim araç ve gereçleri, maket uygulamaları ve boyama malzemeleri
 • Arazi ölçüm aletleri (Nivo, teodolit, GPS, altimetre, gibi)
 • Toprak işleme ve şekillendirmeye kullanılan ekipmanlar
 • Görüntü sistemleri (Fotoğraf makinası, kamera)

Çalışma alanları[değiştir | kaynağı değiştir]

Yerel yönetimler başta olmak üzere birçok çalışma alanına sahiptirler. Kamu kurumları ve özel sektörlerde mühendis kadrosunda çalışmaktadırlar.

Eğitim[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye'de ÖSYM tarafından yapılan Lisans yerleştirme sınavından sayısal puan (SAY) almak gerekir. Eğitim süresi 4 yıldır. Peyzaj mimarlığı programları birçok üniversitede mimarlık ve mühendislik, mimarlık, orman, ziraat, tasarım ve güzel sanatlar fakülteleri gibi değişik fakülteler altında yer alır. Bu programlarda dersler başlıca şu ana konuları içermektedir;

 • Yapısal ve bitkisel tasarıma ve uygulamaya yönelik dersler,
 • Kentsel ve kırsal planlamaya yönelik dersler,
 • Yapısal ve bitkisel materyalin tanıtımına ve kullanımına yönelik dersler
 • Mühendislik bilimleri
 • Doğal ve sosyal bilimler

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonuna göre tanımı[1]
 1. ^ a b c d e f g h i j k "Peyzaj mimarlığı". Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Federasyonu resmi web sitesi. 9 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Nisan 2012.