PDU

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Protocol Data Unit (PDU) telekomünikasyonda Protokol Veri Birimi teriminin anlamları şunlardır:

  1. Bir ağın eş düzey öğeleri arasına bir birim gibi ulaşan ve kontrolbilgisi, adres bilgisi veya veri içeren bilgidir.
  2. Katmanlı bir sistemde, verilen katmanın bir protokolünde belirtilen verinin bir birimi ve protokol-kontrol bilgisi ve katmanın olası kullanıcı verisi vardır.

PDUlar OSI katman modelinin ilk 4 katmanıyla şöyle ilgilidir:

  1. Fiziksel katmanda PDU bittir
  2. Veri Bağı katmanında PDU çerçevedir
  3. Ağ katmanında PDU pakettir
  4. Ulaşım katmanında PDU segmenttir

(5. katman ve sonrasında data(veri) olarak adlandırılır.)

Özel bir katman, PDU için verilen bir içerik bazen onun katmanda gözükmesi için eş anlamlı olarak kullanılır.

Paket-Anahtarlı(Switched) veri ağları[değiştir | kaynağı değiştir]

Paket-anahtarlı(switched) veri ağları bağlamında, protokol veri birimi (PDU) en iyi hizmet veri birimi(SDU) ile alakalı anlaşılır. Ağın özellikleri ya da servisleri farklı katmanlarda uygulanır. Örneğin, bir fiber kablo boyunca bir ve sıfırların gönderilmesi fiziksel katmanda yapılır, birler ve sıfırların veri parçalarının çoklu bağlantılı ağlar üzerinden geçirilmesi ağ katmanı tarafından yapılır. Katmanlar arasında (ve uygulama ile en üst katman arasında) katmanlar servis veri birimlerini arayüzler boyunca geçer. Uygulama ya da üst katman verinin yapısını SDU'da anlar ama arayüzdeki alt katman anlamaz, ona yararlı yük muamelesi yapar ve hedefteki aynı arayüze gönderir. Bunu yapmak için protokol katmanı SDU'ya fonksiyonlarını yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu belirli veriyi ekler. Mesela, uygulamayı tanımlamak için bağlantı noktası(port) numarası, dağıtıma yardımcı olmak için ağ adresi, paket ve hata-kontrol bilgisindeki verinin türünü tanımlamak için kod ekleyebilir. Bütün bu ek bilgiler ve buna ilaveten üst katmandan gelen orijinal servis veri birimi bu katmandaki protokol veri birimini oluşturur. Bunun önemi, katmana istenen fonksiyonu ya da servisi yapma izni veren veri yolculuğu boyunca bulunan eşleşme protokol katmanına geçen yapılandırılmış bilgi olmasıdır. Eşleşme katmanı ya da "eş" orijinal servis veri birimini açığa çıkarmak için veri kodunu çözer, hatasız olup olmadığına ve daha sonra nereye gönderilmesi gerektiğine karar verir. Eğer en düşük katmana (fiziki) ulaşmamışsak PDU protokol yığınındaki bir alt katmandaki servisleri kullanarak eşe geçer. PDU arayüz üzerinden kendisini inşa eden katmandan kendisini gönderen katmana geçtiği zaman (ve bu yüzden iç yapısını anlamadığında) o katman için bir hizmet veri birimi olur. İlave adresleme ve kontrol bilgisinin (kapsülleme diye adlandırılan) bir PDU oluşturmak için SDU'ya eklenmesi ve o PDU'nun bir alt katmana SDU olarak gönderilmesi en alt katmana ulaşılana ve verinin aynı ortamdan fiziki sinyal olarak geçmesine kadar kendisini tekrarlar.

MAC katmanının PDU'su Fiziksel Katmanın SDU'su olur

Yukarıdaki süreç bir mektubun (SDU) üzerinde adres(adresleme ve kontrol bilgisi) yazan bir zarfa konduğu ve onu PDU yapan mektup sistemine benzetilebilir. Gönderici postane sadece posta koduna bakar ve mektubu adresi artık görünmesin diye bir torbaya koyar ve onu artık SDU haline getirir. Mektup torbası gideceği yerin posta kodu ile etiketlenir ve SDU halini aldığı büyük sandıktaki diğer torbalarla karışana ve sandık torbaların gönderileceği adreslerle etiketlenip PDU halini aldığı zamana kadar PDU olur. Sandık üzerinde yazan adrese vardığında, açılır ve torbalar (SDUlar) birisi hedef postanenin kodunu okuduğunda PDUlar olmak üzere çıkarılır. Torbalar açıldığında mektupların kendileri SDUdur ama nihai teslim için adres okunduğunda PDU olurlar. Alıcı en sonunda zarfı açtığında en üst düzey SDU, yani mektubun kendisi ortaya çıkar.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

http://en.wikipedia.org/wiki/Protocol_data_unit 1 Ekim 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.