Narsein

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Narsein, izokinolin sınıfı bir alkaloiddir. Afyonda %0,2 oranında bulunan bir analjeziktir. Bu miktar ihtiyacı karşılamadığı için narsein, narkotin üzerinden elde edilir. Narkotin potasyum hidroksitli (KOH) ortamda metil klorür (CH3Cl) ile muamele edildiği zaman izokinolin ve ftalid halkasının açılması ve azotun metillendirilmesi ile narsein oluşur. Narsein molekülünde hem tersiyer amin grubu hem de karboksil grubu bulunduğundan hem asit hem de bazlarda çözünür. Alkollerle ester oluşturur. Sedatif tesiri morfinden daha azdır. Öksürük dindirici olarak kullanılır. Ergime noktası 170 oC'dir. Sistematik adı (IUPAC adı) 3,4,6'-trimetoksi-4',5'-metilendioksi-2'-(β-dimetilaminoetil)dezoksibenzoil-2-karboksilikasittir.