Mustafa Şükrü Efendi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Mustafa Şükrü Efendi

Mustafa Şükrü Efendi (1851 - 23 Ekim 1924), son dönem Osmanlı ulemasından, müderris ve Huzur Dersleri mukarriridir. Gazeteci, yazar ve siyaset adamı, Türkiye başbakanlarından, CHP ve DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in dedesidir.

Mustafa Şükrü Efendi Kastamonu ili, Daday kazasının Gulâm köyünde doğmuştur. İlk olarak ibtidâî mektebinde (ilkokulda) hurûf-i hecâ (elif-bâ) ve Kur'an-ı Kerîm okumuştur. Sonra Daday kazasında tahsil görmüştür. Bundan sonra da iki sene kadar Kastamonu'da (1869/1870) okumuş, on sekiz yaşında iken öğrenimine devam edip Vezneciler'de bulunan Kuyucu Murad Paşa Medresesi'ne kaydolmuştur. Dînî ve ilmî dersleri hocasından bitirerek 1880 tarihinde icazet almıştır. Aynı yıl sonunda 30 yaşında imtihanla Bayezit Camii'nde ders okutmaya hak kazanmıştır. Böylece Mustafa Şükrü Efendi Bayezit Camii dersiamları arasına katılmıştır. (Sarf)'tan başlayarak ders okutmaya başlamış, sabah ve ikindi saatlerinde verdiği derslere devam eden öğrencilere 1896 tarihinde ilk olarak icazet vermiştir.

Mustafa Şükrü Efendi icazet alıp Bayezit dersiamları arasına katıldıktan sonra müderrislik payesini de almış ve bu müderrislik derece derece yükselerek, hizmetleri ile eş olarak, Süleymaniye Müderrisliği pâyesine kadar gelmiştir. 1895'te Padişah II. Abdülhamid'in huzurunda her Ramazan'da okunan derslere devam üzere Huzur Derslerine muhatab (dinleyici) tayin edilmiştir. 1912'de Huzur Dersleri mukarrir (ders anlatıcı)liğine geçmiştir.

Mustafa Şükrü Efendi, eylül 1894'te Meclis-i Tetkîkat-ı Şer'iyye azalığına tayin edilmiştir. Bu meclis dinî meseleleri tahlîl ve tetkik eden bir kuruldu. Bilhassa şeriat mahkemelerinden gelen ihtilâflı meseleler enine boyuna tartışılır ve dinî kaynağı tespit edilerek gerekli yere bildirilirdi.