Modül:Karıştırma

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Modül belgelemesi[oluştur]
local mHatnote = require('Modül:İlknot')
local mHatlist = require('Modül:İlknot liste')
local mArguments --initialize lazily
local mTableTools --initialize lazily
local libraryUtil = require('libraryUtil')
local checkType = libraryUtil.checkType
local p = {}

function p.distinguish(frame)
	mArguments = require('Modül:Bağımsız değişkenler')
	mTableTools = require('Modül:Tablo araçları')
	local args = mArguments.getArgs(frame)
	local selfref = args.selfref
	local metin = args.metin
	args = mTableTools.compressSparseArray(args)
	return p._distinguish(args, metin, selfref)
end

function p._distinguish(args, metin, selfref)
	checkType("_distinguish", 1, args, 'table')
	if #args == 0 and not metin then return '' end
	local metin = string.format(
		'%s ile karıştırılmamalıdır.',
		metin or mHatlist.orList(args, true)
	)
	hnOptions = {selfref = selfref}
	return mHatnote._hatnote(metin, hnOptions)
end

return p