Mimik

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Çeşitli mimikler.

Mimik bir duygu ve düşüncenin kaş, göz, ağız, yüz hareketleriyle anlatılmasıdır. Mimikler, bir duyguyu veya düşünceyi anlatmak ve duyguları pekiştirmek için kullanılmaktadır. Mimik ve jestlerin kullanılmasıyla yapılan sanata "Pandomim", mimik ve jestlerle yapılan iletişime de "Beden dili" veya "Vücut dili" adı verilmektedir.

Mimiklerin sanal tasvirleri olan "smiley" ise sanal ortamda mimik yerine kullanılmaktadır.

İnsan yüzünün görünürdeki hareketleri mimik olarak tanımlanmaktadır (yüz ifadesi veya yüz ifadesel oyunlar olarak da adlandırılır). Yüz kaslarının her bir hareketi saliseler içinde değiştiği için çoğu durumda her bir mimikten ortak bir ifade ortaya çıkmaktadır. Jestlerde olduğu gibi mimik diğer davranış biçimleriyle ve tutumlarla sözsüz iletişimin önemli bir unsuru olabilir. Yüzün ifadesi, mimik kaslarının kaynaşmasına dayanmaktadır. Özellikle de gözler ve ağız yoluyla yüzün en hareketli kısımları olarak öne çıkmaktadır.

Daha yakın tanımlamalar[değiştir | kaynağı değiştir]

Mimik aşağıdaki alanlarda önemli bir anlama sahiptir:

  • Mimik belli bir duygunun, bazen de niyetin ifadesidir ve kişisel iletişimin temelini oluşturan, fakat genelde kendiliğinden oluşan bir kişisel iletişim çeşididir.
  • Mimikleri ifade etme ve cezbetme işlevleri vardır. Bu bakımdan çocuk ve ebeveyn arasındaki ilk iletişim biçimidir.
  • Mimik, insanın kendisine özgü hareketi sayesinde kişinin bireysel özellikleri hakkında (öz dinamizm) bilgi verir.

Mimiklerle iletişim ve etkileşim daha fazla göze çarpıp ve daha iyi belgelenebileceği tahmin edilen bir dilden daha çok önemlidir.

Avrupa ve Türkiye kültüründen karşılaştırmalı örnekler[değiştir | kaynağı değiştir]

Mimik, Avrupa Kültür Çevrelerinde şöyle anlamlara sahiptir:

  • Alnı kırıştırmak: Azarlama, söylenenlere ilişkin düşünüp taşınma anlamını taşımaktadır. Türkiye’de sinirlenme, kızma anlamındadır.
  • Alt dudağını ileri çıkarmak ve gözlerini (güçlü bir şekilde) döndürmek: İnanmazlık ya da şüphe belirtmektedir. Türkiye’de ise merak ve korkuyu aynı anda hissetme anlamını taşımaktadır.
  • Tek yönlü gülmek: Alay ifade eder. Türkiye’de de alaycı bir tavrı belirtmektedir.
  • Burnunu kırıştırmak ve burun deliklerini şişirmek: İğrenme ya da tiksinti anlamındadır. Türkiye”de bir durumu beğenmemeyi ifade etmektedir.
  • Birine karşı esnemek: Aşağılayarak sıkıldığını açıklamak anlamına gelmektedir. Türkiye’de de aynı anlamı taşımaktadır.
  • Birine gözünü hiç kırpmadan bakmak (gerektiğinde bakışlarını çevirme başarısıyla birlikte, günlük dilde: karşısındakini aşağılamak): Cesaretini kırma ya da tehdit anlamını vermektedir. Türkiye’de ise tam tersine karşıdaki kişiye hayranlık duyma belirtisini içermektedir.
  • Bedenini taşlaşmış gibi tutmak: Reddetme, sosyal mesafeyi yükseltme anlamına gelir. Türkiye’de ise bir şeyden korkmak veya çekinmek anlamındadır.

“Mimik” Kelimesinin Kullanım Alanı[değiştir | kaynağı değiştir]

Mimik kelimesi (Yunanca “mimesis”, taklit sözcüğünden türetilmiştir) ara sıra tiyatronun eşanlamı olarak kullanılmaktadır (bkz. Aristoteles: Poetica). Almancada “mimen” (gibi rol yapmak) kelimesi fiil olarak kullanılır ve “Mime” kelimesi de oyuncu anlamına gelir. Örnek; “Er mimt krank zu sein.” - “Hastaymış gibi rol yapıyor.”

Mimik, bazı derneklerde üyeleri için dernek yaşamından olayların karikatürize edildiği ve pandomim olarak anlatıldığı yıllık festivallerin en üst noktası anlamına da gelmektedir.