Mete Tunçoku

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Mete Tunçoku, Uluslararası İlişkiler profesörü ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) kurucu rektörüdür.

13 Şubat 1946'da Denizli'nin Çal beldesinde doğmuştur.

Eğitimi[değiştir | kaynağı değiştir]

Lisans eğitimini 1969 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır. Prof. Dr. Tunçoku yüksek lisans eğitimini Kyoto Üniversitesi'nde 1973 yılında Hukuk Fakültesi'nde Uluslara arası Hukuk üzerine gerçekleştirdiği yaptığı tezle tamamlamıştır. Tunçoku'nun tez başlığı "1920 – 1930 Dönemi Japon – Kore İlişkilerinde Ekonomik Faktörlerin Rolü" dür.

Tunçoku doktora eğitimini Japonya'nın Kyoto Üniversitesi'nde 1978 yılında Uluslararası Hukuk alanında "19. yüzyıl Japon ve Türk Siyasal Modernleşme Hareketlerinde Yabancı Uzmanların Rolü" başlığıyla tamamlamıştır.

Mete Tunçoku Türkçenin yanı sıra İngilizce ve Japonca bilmektedir.

Unvanları[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1 Prof. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1990
 • 2 Doç. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1985
 • 3 Öğr. Gör. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1979
 • 4 Yrd. Doç. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1978

İdari Görevler[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürlüğü 10.2002-09.2006
 2. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi 10.2002-2013
 3. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fakülte Kurul Üyesi 10.2002-09.2006
 4. İlden - Türkiye Doğu Asya Araştırmalar Vakfı Kurucu & Başkanı 09.2002-12.2007
 5. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bölge Araştırmaları Merkezi Müdürü 09.1999-07.2001
 6. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kurucu Rektör 11.1992-10.1993
 7. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bölge Araştırmaları Merkezi - Müdürü 08.1988-10.1992
 8. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bölüm Başkanı 10.1987-11.1992
 9. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bölüm Başkan Yard. 09.1985-10.1986
 10. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi 09.1982-07.1985
 11. ODTU Dekan Vekili 07.1982-09.1982
 12. Denizcilik Müsteşarlığı Uluslararası İlişkiler Danışmanı 01.1982-07.1982

Görev Yaptığı Birimler[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler ABD.

Uzmanlık Alanları[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Japonya Çalışmaları ve Eğitimi
 • Çanakkale Savaşları Siyasal Tarihi
 • Japon Dili Eğitimi
 • Doğu Asya Uluslararası İlişkileri

Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1 Türk Askeri Tarih Kurumu 02.2001<> ---
 • 2 Türk - Japon Vakfı Mütevelli Heyeti 09.1992<> ---
 • 3 Türk - Japon Üniversiteliler Derneği Kurucu Başkanı 01.1992<>01.1998
 • 4 Türk - Japon Üniversiteliler Derneği 01.1992<> ---
 • 5 Genelkurmay Başkanlığı - Askeri Tarih Stratejik Araştırmalar Enstitüsü 01.1982<> ---

Kazandığı Ödüller[değiştir | kaynağı değiştir]

Alanındaki uluslararası ödülleri[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1 Japon İmparatorluk Devlet Liyakat Nişanı 2008
 • 2 Japon Dış İşleri Bakanlığı 2002
 • 3 Japon Uluslararası Vakfı 1999

Makaleler[değiştir | kaynağı değiştir]

SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar[değiştir | kaynağı değiştir]

1 Türkiye'deki Japon Dili Eğitimi ve Japonya Araştırmalarının Son Durumu ” Perikansha, Tokyo,2002: s.162-177 (Japonca) 2002 2 The Rights of Minorities in International Laws and Treaties: The Case of the Turkish Minority in the People's Republic of Bulgaria” International Journal of Turkish Studies, Sayı.4, Nu.2, Sonbahar/Kış 1989. (İngilizce) 1989 3 Turkish Political Modernisation and The West: From a Historical Perspective ” Kansai University Faculty of Law Journal, Şubat 1988. (Japonca) 1988 4 Stratford Canning and 19th Century Turkish Political Modernization Movements” Hogaku Ronso [Law Journal], Kyoto University Faculty of Lavv, Ekim 1980, Sayı.107, nu.32; and Sayı.108, nu.l. (Japonca) 1980

Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1 Gallipoli and Sinai Campaigns During World War I ” Makale Tel Aviv 'deki bir konferansta sunulmuş, Türk – İsrail Savunma Bakanlıkları’nca yayınlanan kitapta yer almıştır. 7-8 Nisan 2000. 2000
 • 2 • “ The Policy of the Japanese Government in Response to British Proposals for Joining the Battles of Çanakkale During World War I ”, Asya ve Afrika Çalışmaları Dergisi, Nu.35, 1988. (Makalenin Türkçe çevirisi Türk Tarih Kurumu Dergisinde 1993'te basılmıştır.) (Japonca) 1988

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1 Balkan Savaşları’nın Çanakkale Savaşı ve Milli Mücadele’ye Olan Sosyokültürel Etkileri ”. Dokuzuncu Askeri Tarih Semineri Bildirileri II,Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Cilt 2., Nu. 163-169,2006, Ankara 2006
 • 2 Çanakkale Savaşları ile 1904-1905 Rus – Japon Savaşının Karşılaştırılması ”. Donanma Komutanlığı 3. Deniz Harp Semineri, Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı Basımevi Amirliği, Nu. 3-66,69, Kasım 2006, Ankara 2006
 • 3 The Everlasting Significance of Gallipolli, Çanakkale 1915’in Süregelen Önemi ve Anlamı ”. 90. Yıl Dönümünde Çanakkale Savaşlarını Düşünürken, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi Yayını, Nisan 2005, Çanakkale 2005
 • 4 Mondros, Sevre ve Lozan’dan Günümüze, Gelibolu Yarımadası’ndaki Yabancı Mezarlıklar ve Anıtlar ”. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı (The Turkish Yearbook of Gallipoli Studies), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi, Sayı 2, Nu.1-17, Mart 2004, Çanakkale 2004
 • 5 Mehmetçik ve Anzak Johnny’nin Ezgileri, Çanakkale Türküsü ile And The Band Played Waltzıng Matilda) ”. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı (The Turkish Yearbook of Gallipoli Studies), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi, Sayı 2, Nu. 345-356, Mart 2004, Çanakkale 2004
 • 6 Çanakkale 1915’i Anlamak ve Anlatabilmek ”. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Sayı 111, Nu.80-84, Mart 2003, İstanbul 2003
 • 7 II. Dünya Savaşı sırasında Atatürk hayranı, Japon Askeri Ataşesi Hashimoto KINGORO ” Makale 6. Askeri Tarih Semineri'nde sunulmuş, kitap haline getirilmiştir. İstanbul, Ekim 1997 1997
 • 8 Çanakkale Cephesi'nde Hint Birlikleri: Sih, Gurka ve Pencaplıların Öyküsü ”. Silahlı Kuvvetler Dergisi, Nu.348, Nisan 1996. 1996
 • 9 Gelibolu Milli Parkı Üzerine Görüşler ”, Askeri Tarih Bülteni, Sayı. 16, Nu.31, Ağustos 1991. 1991
 • 10 İsrail'in Kuruluşuna varan Gelişmeler İçinde Çanakkale Savaşlarının Önemi ” Belleten [Türk Tarih Kurumu Dergisi], Nu.211. (Makale Türk Tarih Kurumu ile Çanakkale Valiliğinin ortaklaşa düzenlediği Çanakkale Savaşları Sebep ve Sonuçları Uluslararası Sempozyumunda sunulmuştur, Mart 14-17, 1990, Çanakkale) 1990
 • 11 Çanakkale Savaşlarında Bir Rus Kruvazörü: Askold ” Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Nu.2, 1985. 1985

Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1 Uzak Doğu Gelişmeleri ve Japonya ” Çağdaş Japonya’ya Türkiye’den Bakışlar, Simurg Yayınları, 1999, İstanbul 1999

Kitaplar[değiştir | kaynağı değiştir]

Alanında yurt dışında yayınlanan kitap yazarlığı[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1 Kitap Adı  : Toruko to Nihon no Kindaika – Gaikokujin no Yakuwari ” (Türk – Japon Modernleşmesi – Yabancıların Rolü)

Yayınevi  : The Simul Press Inc. Tokyo, 1996

 • 2 Kitap Adı  : “ Torukogo wo Hanaseru Hito No Tame, Nihongo Bunpou” (Türkçe Konuşanlar için Japonca Dilbilgisi)

Yayınevi  : Biblio Press. Inc. - Tokyo, 1989

 • 3 Kitap Adı  : Nihon no Chuugoku ni Taisuru Gaiko ” (Japonya'nın Çin Halk Cumhuriyeti'ne Karşı Dış Politikası Yayınevi: Tokyo: Asya ve Afrika Dil ve Kültür Çalışmaları Enstitüsü Monografi Serisi Nu.21, 1987

Alanında yurt içinde yayınlanan kitap yazarlığı[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1 Kitap Adı  : Anzakların Kaleminden Mehmetçik,

Yayınevi  : Ankara, 1997. (2002, II. Baskı, 2005, III. Baskı,), İstanbul, T.C. İş Bankası Kültür Yayınları, 2007, Gözden geçirilmiş I. Baskı. 2007

 • 2 Kitap Adı  : Çanakkale 1915: Buzdağının Altı

Yayınevi  : Türk Tarih Kurumu, 2002, (2005, II. Tıpkı Basım, 2007, Gözden geçirilmiş III. Baskı, 2007

 • 3 Kitap Adı  : • Güneşin Doğduğu Adalardan Mektup Var: Bir Türk Öğrencinin Japonya İzlenimleri, Yayınevi  : Türk - Japon Üniversiteliler Vakfı Yayını - Ankara, 2001
 • 4 Kitap Adı  : Canakkale, Churchill and The Anzacs” (Çanakkale, Churchill ve Anzaklar), Yayınevi  : Genelkurmay Basımevi - Ankara, 2000
 • 5 Kitap Adı  : Japon Uzmanların Gözüyle Modern Japonya (Çeviri), Yayınevi  : Türk - Japon Üniversiteliler Vakfı Yayını, 1998
 • 6 Kitap Adı  : Yeni Başlayanlar için Japonca

Yayınevi  : Özgüzelişler - Ankara, 1986

Editörlükler[değiştir | kaynağı değiştir]

Ulusal hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1 Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 01.2003-09.2007
 • 2 İlden - Türkiye Doğu Asya Araştırmaları Vakfı, Asya - Pasifik Çalışmaları Türkiye Yıllığı 09.2002