İçeriğe atla

Megara okulu

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Megara okulu, Sokratesçi filozof Eukleides'in kurucusu olduğu felsefe okuludur.

Megara Okulu, Antik Yunanistan'da MÖ 4. yüzyılda kurulan felsefi bir okuldur. Megara, bugünkü Yunanistan'ın Attika bölgesindeki bir şehirdir.

Megara Okulu'nun öğretileri, sofist düşüncesine tepki olarak ortaya çıkmıştır. Sofistler, gerçeğin göreceli olduğunu savunurken, Megara Okulu gerçeğin mutlak olduğunu iddia etmiştir. Megara Okulu'nun düşüncesi, Elea Okulu'na yakın olmakla birlikte, belli farklılıklar da gösterir.

Megara Okulu'nun en ünlü üyeleri Philotheos, Euclides ve Eubulides'tir. Euclides, birçok sofizm teorisine eleştirel yaklaşımıyla bilinir ve diğer okullar tarafından kabul edilen bazı felsefi kavramları eleştirerek yeni bir felsefi sistem oluşturmuştur.

Megara Okulu'nun en önemli öğretisi, mantık konusunda yoğunlaşmıştır. Okul, özellikle dedüksiyon ve silogizm (çıkarım) konularında uzmandı. Ayrıca, Megara Okulu'nun öğretileri, Aristoteles'in öğretilerinin de önemli bir etkisi oldu.

Ancak Megara Okulu öğretilerinin sadece bir kısmı günümüze ulaşabilmiştir ve bu nedenle bugün hakkında çok az şey bilinmektedir.

Eukleides Megaralı olduğundan okul bu isimle adlandılmıştır. Megara okulunda mantığa önem verildiği bilinmektedir. Hatta Diodorus'un bir mantık sorusuna cevap veremediği için intihar ettiği söylenmektedir. Elea okulunun etkisinde de kalmış olan Eukleides, hem bu okulun öğretisini hem de Sokrates'in ahlak ilkesini birleştirmeye çalışan bir sentez ortaya koymuştur. Sofistik düşüncedeki eristik yaklaşımını geliştirmişlerdir. "Bir olan iyidir." temelinde bir ahlak felsefesi biçimlendirmişlerdir. İlginç paradoksal düşünüşü devam ettirmişler ve diyalektiği olumsuz anlamda kullanmışlardır. Bir anlamda bu nedenle bu okula diyalektikçiler de denilmektedir. Çok yaygın ve güçlü bir okul olmamış, etkili bir süreklilik sağlayamamıştır.

Diodorus, Kronus ve Philo, Megara okulunda yetişen en önemli mantıkçılardır.

Ayrıca bakınız

[değiştir | kaynağı değiştir]