Mübaşir

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Mübaşir, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde görev yapan kişilerdir. Mübaşirler, Adalet Bakanlığınca taşra ve merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere atanan yardımcı yargı personelidir. Adalet Bakanlığına bağlı Adli Yargı Komisyonları tarafından atanırlar, mübaşirlerin en az lise mezunu ve tutanak bilme yeteneğine sahip olması gerekmektedir.

Mübaşirler KPSS toplamında en az 70 puan alanlar arasından Adalet Bakanlığınca sözlü mülakatla sınavla açıktan atanırlar. 6 Şubat 2019 tarihinde yardımcı hizmetler sınıfından, genel idari hizmetler sınıfına geçiş yapmıştır.

Görevleri[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. Duruşma esnasında sırası gelen tarafları ve tanıkları çağırmak, duruşma salonuna almak ve duracakları yeri göstermek, tarafların verdiği belgeyi hâkime vermek, duruşmanın disiplinini sağlamak üzere hâkim tarafından verilen emirleri yerine getirmek
  2. Duruşmada söz söyleyecek kişinin sözünü ayakta söylemesi ve karar sırasında salonda bulunan herkesi ayağa kalkması için uyarmak
  3. Taraflara ertelenen duruşma tarihini bildirir kâğıt yazıp vermek
  4. Mahkeme başkanı veya hâkimin tensibiyle yazı işleri müdürünün denetiminde kalem işlerinde çalışmak
  5. Mahkemece yazılan yazıları zimmet defterine kaydedip ilgili yere teslim etmek
  6. Mahkemeye ait posta ve tebligat evrakını listesi ile posta işletmesine teslim etmek
  7. Duruşmanın gizli yapılması kararı alındığında salonu boşaltmak ve duruşmanın gizli yapıldığını bildirir levhayı salon dışına asmak
  8. Kılık Kıyafet Yönetmeliği uyarınca resmi üniforma giymek
  9. Kanun ve yönetmelikle yüklenmiş diğer görevler