Kullanıcı:BAŞAK ÖZCAN

  Vikipedi, özgür ansiklopedi

  KÜRESELLEŞME DALGASI

  Küreselleşme devletler arasındaki siyasi ekonomik ve sosyal ilişkilerin gelişmesi ve dünyada yaygınlaşması, ideolojik farklılıklara dayalı kutuplaşmanın çökmesi, toplumsal farklılıkların dini inanışların daha iyi tanınması devletler arasındaki bağların yoğunlaşması gibi farkı görünen fakat birbirleriyle bağlantılı olan değerlerin ve olguların tüm dünyaya yayılmasıdır.

  SOSYO KÜLTÜREL KÜRESELLEŞME

  Kültürel açıdan halkların kaynaşması, kültürlerin birbiri içine girmesi, hem fiziksel hem de sanal anlamda ülkeler arasındaki duvarlar yıkılırken birbiriyle teması hızlanan kültürler arasındaki etkileşim süreci. (http://omer-demir.net/sosyalbilimlersozlugu/sosyo-kulturel-kuresellesme/#:~:text=sosyo%2Dk%C3%BClt%C3%BCrel%20k%C3%BCreselle%C5%9Fme%20%5Bsocio%2Dcultural%20globalization%5D&text=K%C3%BClt%C3%BCrel%20a%C3%A7%C4%B1dan%20halklar%C4%B1n%20kayna%C5%9Fmas%C4%B1%2C%20k%C3%BClt%C3%BCrlerin,h%C4%B1zlanan%20k%C3%BClt%C3%BCrler%20aras%C4%B1ndaki%20etkile%C5%9Fim%20s%C3%BCreci.)

  İKİNCİ KÜRESELLEŞME DALGASI

  İkinci küreselleşme Endüstri Devrimi olarak karşımıza çıkar. Endüstri Devrimi 18. ve 19. yüzyıllarda karşımıza çıkar. Yeni buluşların üretime olan katkısı ve buharlı makineler bu devrimin başlangıcı olarak kabul edilebilir.