Kanaat önderi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Kanaat Lideri kavramı, psikolojik bir kavram olup, fertlerin ve toplumların anlama ve kavrama farklılıklarından ötürü, bir gruba veya topluluğa sosyal mesajları veya sosyal olayları, onların anlayacağı ve kavrayacağı dilde anlatan liderdir. Kanaat lideri, kendi grubu gibi yaşar. Dolayısıyla grup üzerinde hayli etkindir. Onun yaptıkları grup tarafından çok çabuk benimsenir.

Birisinin, insanları etkileme becerisinin yüksek olması, onun kanaat lideri olması için yeterli değildir. Kişilerin kanaat lideri olmaları için her seviyeye inebilmesi, hatipliğinin olması, her türlü olgudan sonuç çıkarabilmesi şarttır.

Örneğin:

  • Yeni kurulan A partisinin hedeflerini anlatmak için televizyonda yayınlanmak üzere bir reklam filmi hazırlattığını farzedelim. Kanaat lideri, bu partinin reklam filmini izler izlemez verilen mesajı kendi süzgecinden geçirir ve grubuna: A partisi bizi karanlığa götürecektir veya A partisi geleceğimiz için çok iyi şeyler yapacaktır gibi bir sonuç çıkarır ve bu sonucu gruba yayar. Topluluk da buna göre oyunun rengini belirler ve kanaat önderinin olumlu baktığı partiye oy verir.
  • Kanaat liderinin yaşantısından esinlenen grup üyeleri, liderin hayatına katttığı yeniliklerin kendi hayatlarına da girmesine özen gösterirler veyahut girmesi için çalışırlar. Eğer bir kanaat lideri karısına veya kızına ehliyet alır, araba kullanmasına izin verirse o ilde bayan sürücü sayısında ani artış gözlenebilir. Gençlerdeki akran benzeri sosyal davranış, yetişkinlerde böyle tecelli eder.

Ünlüler, sanatçılar, köşe yazarları veya yazarlar kanaat lideri değildirler.

Kanaat liderlerinin en belirgin özellikleri şunlardır:

  • Tüm gelişmeleri sıkı sıkıya takip etmeleri
  • Toplumda sözü dinlenilen kişiler olmaları
  • Her olgudan fikir üretme kabiliyetine sahip olmaları
  • Grup üyeleri gibi yaşamalarıdır.