Kükürt trioksit

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Kükürt trioksit molekülü
Kükürt trioksit molekülü

Kükürt trioksit, suyla tepkimeye girdiğinde sülfürik asit oluşturan zehirli bir gazdır. Formülü SO3 şeklindedir. Kükürtlü asidi oluşturan sülfit iyonu (SO3 2-) ile karıştırılmamalıdır.

Gaz halindeki SO3 suda çok yavaş çözünür ve bu nedenle konsantre edilmiş sülfürik asit içine eklenir, böylece H2S2O7 elde edilir. H2S2O7 daha sonra sülfürik asiti oluşturmak için su ile tepkimeye sokulur:

Kükürt trioksit genellikle sülfürik asit üretim tesislerinde yakılan elementel kükürtün oluşturduğu kükürt dioksitin (SO2) Vanadyum(V) oksit (V2O5) içeren katalizör kulelerinde yükseltgenmesiyle elde edilir.