II. Hürmüz

Vikipedi, özgür ansiklopedi
II. Hürmüz
HormozdIISasanianCoinHistoryofIran.jpg
II. Hürmüz'ü gösteren bir sikke
Sasani şehinşahı
Hüküm süresi 302-309
Önce gelen Narseh
Sonra gelen Adûr Narseh
Doğum bilinmiyor
Ölüm 309
Hanedan Sasani Hanedanı
Babası Narseh
Dini Zerdüştlük
II. Hürmüz'e ait Kuşanlar şahı olarak madeni parası.
Önyüzü: II. Hürmüz'ün ismini taşıyan yanlış Yunan efsanesi. II. Hürmüz'ün karakteristik aslanlı başlığı. Ayakları arasında Swastika. Sağda Brahmi monogramı.
Arkayüzü: Öküzle beraber Şiva.

II. Hürmüz, 302 - 309 yılları arasında yedi sene beş ay mühdetince Sasanilerin kralıydı. Narseh'in oğludur (293-302).

II. Hürmüz'ün hükümdarlığı hakkında hemen hemen hiçbir şey bilinmemektedir.

Ölümünün ardından, en büyük oğlu olan Adûr Narseh, zalimane bir eğilim gösterdiği için kısa bir hükümdarlığının ardından soylular tarafından öldürüldü. II. Hürmüz'ün diğer bir oğlu olan Hürmüz hapsedilmiş şekilde tutuldu. Taht, cariyesinden olacak olan II. Şâpûr için bekletildi. Bir başka versiyonda, II. Şâpûr, II. Hürmüz'ün ilk karısından olma oğluydu. Halihazırda hamile iken, bebeğin doğar doğmaz kral olması için doğum sancıları başladığında karnının üstüne krallık tacını giydirdiler.

Oğlu Hürmüz, karısının yardımıyla 323 yılında hapisten kaçtı. I. Konstantin'in (324-337) maiyetine sığındı (Zosimus ii. 27; Antakyalı İoannis, fr. 178; İoannis Zonaras 13–5). 363 yılında, Hürmüz, imparator Julianus'ın (361–363) ordusunda İran'a karşı savaştı. Bundan sonra, aynı adlı oğlu, Roma hükûmetinde genel valilik yaptı (Ammianus Marcellinus 26. 8. 12).