I. Tetricus

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Gaius Pius Esuvius Tetricus, MS 271'den 274'e kadar hüküm süren Galya İmparatorluğu imparatoru. Başlangıçta Gallia Aquitania eyaletinin valisi iken İmparator Victorinus'un öldürülmesinden sonra Victorinus'un annesi Victoria'nın desteğiyle 271 yılında imparator oldu. Hükümdarlığı sırasında Cermen akıncılarının baskısıyla karşı karşıya kaldı. Ayrıca giderek artan iç baskılarla da karşı karşıya kaldı ve bu durum oğlu II. Tetricus'u sezar ilan etmesine yol açtı. Roma imparatoru Aurelian 273 veya 274'te başlattığı istila Châlons Muharebesi'nin yaşanmasına neden oldu ve Tetricus savaş sonunda teslim oldu. Bu teslimiyetin Tetricus ile Aurelian arasındaki yapılan gizli bir anlaşmanın sonucu olup olmadığı tartışılıyor. Aurelian Tetricus'u bağışladı ve hatta onu senatör ve Lucania et Bruttium valisi yaptı. Tetricus 274'ten birkaç yıl sonra doğal nedenlerden öldü.

A colored map of Europe showing the Gallic Empire in green, Roman Empire in red, and Palmyrene Empire in yellow, during the rule of Tetricus I.
I. Tetricus döneminde Galya İmparatorluğu (yeşil), Roma İmparatorluğu (kırmızı) ve Palmira İmparatorluğu'nun (sarı) haritası