Hamilton işlemcisi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Kuantum mekaniğinde hamilton işlemcisi, kinetik enerjilerin toplamına ve sistemdeki tüm parçacıklar için potansiyel enerjilere karşılık gelen bir işlemci (bu ekleme, analiz edilen vakaların çoğunda sistemin toplam enerjisidir). Genellikle H, Ȟ veya Ĥ ile gösterilir. Spektrumu, bir sistemin toplam enerjisini ölçerken olası sonuçlar kümesidir. Bir sistemin zaman-evrimi ile olan yakın ilişkisi nedeniyle, kuantum teorisinin çoğu formülasyonunda temel öneme sahiptir.

Hamilton, şimdilerde kuantum fiziğinde önemli olan Hamilton mekaniği denilen Newton mekaniğinin devrimci bir yeniden yapılanmasını oluşturan William Rowan Hamilton'dan almıştır.

Hamilton, tüm parçacıkların kinetik enerjilerinin, ayrıca sistemle ilişkili parçacıkların potansiyel enerjisinin toplamıdır. Hamilton'ın ifadesi, analiz edilen sistemin somut özelliklerini hesaba katan farklı biçimler ve basitleştirmeler alabilir: sistemdeki tekli veya birkaç tanecik; parçacıklar arasındaki etkileşim; potansiyel enerji türü; zamanla değişen potansiyel veya zamandan bağımsız olan; vb.

Klasik mekanikle benzerliği olan Hamilton, genellikle biçimdeki bir sistemin kinetik ve potansiyel enerjilerine karşılık gelen operatörlerin toplamı olarak ifade edilir.