HTTP durum kodları

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Aşağıda HTTP protokol yanıt kodlarının bir listesi ve bunlarla ilişkili mesajlar ve Türkçe karşılıkları verilmiştir.

Bu numaralı kodlar, Web tarayıcı programları tarafından otomatik olarak işlenerek anlaşılır bir mesaja çevrilir.

Bu kodlar RFC2616[1] spesifikasyonu ile belirlenmiştir, yaygın olarak kullanılırlar.

Kod numarasının birinci hanesi, yanıtın beş kategoriden hangisine ait olduğunu belirtir. 200, 301, 302, 404 ve 500 kodları en yaygın olanlardır. Bazı kodlar henüz kullanılmamakla beraber ileride yaygınlaşması beklenmektedir. Bazıları, örneğin 200, görülmese de, var olduğu varsayılır.

Durum kodları[değiştir | kaynağı değiştir]

Listede WebDAV olarak belirtilen kodlar HTTP tarafından belirtilmemiş, ancak HTTP'nin bir uzantısı olan WebDAV tarafından belirtilmişlerdir.

Kod Mesaj Anlamı
1xx

Bilgi[değiştir | kaynağı değiştir]

100 Continue Devam
101 Switching Protocols Anahtarlama Protokolü
102 Processing WebDAV : İşlem
2xx

Başarı[değiştir | kaynağı değiştir]

200 OK Tamam
201 Created Oluşturuldu
202 Accepted Onaylandı
203 Non-Authoritative Information Yetersiz Bilgi
204 No Content İçerik Yok
205 Reset Content İçeriği Baştan al
206 Partial Content Kısmi İçerik
207 Multi-Status WebDAV :Çok-Statü
210 Content Different WebDAV :Farklı İçerik
3xx

Yönlendirme[değiştir | kaynağı değiştir]

300 Multiple Choices Çok Seçenek
301 Moved Permanently Kalıcı Taşındı
302 Moved Temporarily Geçici Taşındı
303 See Other Diğerlerine Bak
304 Not Modified Güncellenmedi
305 Use Proxy Proxy Kullan
307 Temporary Redirect Geçici olarak yeniden gönder
4xx İstemci hataları
400 Bad Request Kötü İstek
401 Unauthorized Yetkisiz
402 Payment Required Ödeme Gerekli
403 Forbidden Yasaklandı
404 Not Found Sayfa Bulunamadı
405 Method Not Allowed İzin verilmeyen Metod
406 Not Acceptable Kabul Edilemez
407 Proxy Sunucusuna giriş yapmak gerekli
408 İstek zaman aşamına uğradı
409 Conflict (Hatlar) Çakıştı,Çakışma
410 Gone Bak
411 Length Required
412 Precondition Failed
413 Request Entity Too Large
414 Request-URI Too Long
415 Unsupported Media Type Desteklenmeyen medya türü
416 Requested range unsatifiable
417 Expectation failed
422 Unprocessable entity WebDAV :
423 Locked WebDAV :
424 Method failure WebDAV :
451 Unavailable For Legal Reasons Yasal nedenlerle gösterilemiyor
5xx

Sunucu hatası[değiştir | kaynağı değiştir]

500 Internal Server Error
501 Uygulanmamış
502 Geçersiz Ağ Geçidi
503 Hizmet Yok
504 Gateway Timeout
505 HTTP Version not supported HTTP versiyonu desteklenmiyor
507 Insufficient storage WebDAV :

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ RFC26167 Mart 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.