Geçici işçi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Geçici işçi; Türkiye 657 nolu Devlet Memurları Kanunu'nda tanımlı hukuki bir statüdür. Kanun uyarınca geçici işçi; 04/04/2007-5620 S.K./4.mad (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.