Gang

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Bir maden yatağından çıkarılan cevher minerali ile birlikte bulunan istenmeyen malzemeler (gang) cevher işleme esnasında genellikle kolayca uzaklaştırılabilir. Ancak öyle haller vardır ki bu uzaklaştırma işlemi çok pahalıya malolabilir ve yatağın işletilmesi ekonomik olmayabilir. Örneğin bazı uranyum yataklarında uraninit (=peşblend, UO2)'le birlikte kalsit de bulunur. Cevher, öğütüldükten sonra uranyumca zenginleştirilmesi için asitle yıkanır. Kalsit bu asitle hemen reaksiyona girdiğinden zenginleştirme sırasında çok büyük hacimlerde asit kullanmak gerekir ki bu bazen elde edilecek uranyumun değerinden çok daha fazladır. Bazı kalay yatakları da kasiterit (SnS2)'le birlikte topaz da ihtiva eder ki bu mineral oldukça sert olup, öğütmede kulanılan aletlerin çabucak aşınmasına yolaçar. Bu durum aletlerin çok sık değiştirilmesini ve dolayısıyla yatağın ekonomik karlılığını doğrudan etkiler. Yine nikelden arseniğin, demirden fosforun, bakırdan da cıva ve arseniğin ayrılması çok pahalıya malolmakta ve yatakların ekonomik olarak işletilmeleri zorlaşmaktadır. Meram (Konya)'da bulunan Helvacıbaba magnezit (veya manyezit, MgCO3) yatağı %7'den fazla SiO2 içerdiği için kapatılmıştır, çünkü manyeziti SiO2'den ayırmak maliyetleri çok yükseltmektedir.